Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
TESTİN ADI:Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020- 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Kazanım Testi [2020- 2021]


1) Düzgün doğrusal bir yoldaki hareketlinin konum – zaman grafiği şekildeki gibidir.Buna göre;

I. K aralığında yavaşlamaktadır.
II. L aralığında ivmeli hareket yapmıştır.
III. M aralığında hızı sabittir.
IV. N aralığında hızı sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçlarının hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s’dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/s2 ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor.Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

3) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir; g=10 m/s2)CEVAP
D

4) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor.

Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.)CEVAP
C

5) Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sabit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/s2 ivmeyle harekete başlıyor.Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır?CEVAP
E

6) Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir.Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 m/s olur?(Makara sürtünmesizdir; g= 10 m/s2)CEVAP
E

7) Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır.

Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itibaren kaç km yol almış olur?CEVAP
B

8) K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit sürelerde alıp yere çarpıyor.Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2)CEVAP
D

9) Başlangıçta hızı 10 m/s olan bir hareketli, 2 m/s2 ivme ile hareketine devam ediyor.

Bu hareketlinin hız – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

10) Aşağıda verilen;

I. cismin kütlesi,
II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı,
III. yerçekimi ivmesi

niceliklerinden hangisi tek başına arttırılırsa cismin limit hızı artar?CEVAP
D

11) Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hızlanarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor.

Buna göre arabanın ivmesi kaç m/s2 dir?CEVAP
D

12) Hızı 90 m/s olan bir araba fren yaparak 3 m/s2 ivmesi ile yavaşlamaktadır

Buna göre arabanın konum-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?CEVAP
B