Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Düzgün Elektrik Alan ve Sığa (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
TESTİN ADI:Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Buna göre,

I. q1 q2
II. E1 E2
III. F1 F2
IV. q1 (–) yüklü ve q2 (+) yüklüdür


yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
C

2) Sürtünmelerin önemsiz olduğu düşey düzlemde birbirine paralel metal levhalar arasına yük cinsi bilinmeyen X cismi bırakılıyor.Buna göre;

I. X cismi proton ise 1 yolunu izler.
II. X cismi nötron ise 2 yolunu izler.
III. X cismi elektron ise 3 yolunu izler.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

3) Levha kondansatörün sığası;

I. levhalar arası uzaklık,
II. levhaların yüzey alanı,
III. levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
E

4) Sabit gerilim kaynağına bağlanmış paralel iletken levhaların durumu şekildeki gibidir.Levhalar arasında işaretlenen bölgede elektrik alan çizgilerinin durumu nasıldır?CEVAP
B

5) Sabit gerilimli üreteçlere bağlamış paralel iletken levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şekildeki gibi tutulmaktadır.P cismi serbest bırakıldığında kinetik enerjisinin yola bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?CEVAP
C

6) Sabit gerilimli 3V ve 2V’luk üreteçlere bağlanmış paralel iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddetleri sırasıyla E1 ve E2‘dirBuna göre paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddetleri oranı E1E2 kaçtır?CEVAP
E

7) Sabit gerilimli üretece bağlanmış paralel iletken levhalar şekildeki gibidir.Buna göre K, L ve M noktala EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

8) Şekildeki paralel levhalar arasında sabitlenmiş eşit yüklü q1 ve q2 cisimlerine etki eden elektriksel kuvvetler sıra ile F1 ve F2 dir.Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1F2 kaçtır?CEVAP
A

9) 3A ve 2A yüzey alanına sahip paralel levhalar arasındaki uzaklıklar sırasıyla d ve 2d, aralarını dolduran maddelerin dielektrik kat sayısı ε ve 3ε’dir.Buna göre sığaçların sığaları oranı C1C2 kaçtır?CEVAP
C

10) Yarıçapları sırayla 2r ve 3r olan ekildeki içi boş K ve L kürelerinin sığaları sırayla CK ve CK dir.Buna göre sığaçların sığaları oranı CKCL kaçtır?CEVAP
B

11) X ve Y sığaçlarına ait yük – gerilim grafiği şekildeki gibidir.Buna göre X ve Y sığaçlarının sığaları kaç Farad’dır?CEVAP
B