Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
TESTİN ADI:Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan Kazanım Testi [2020-2021]


1) Aralarında 3d uzaklık bulunan 2q ve -q noktasal yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.2q yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E olduğuna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti kaç E dir?CEVAP
C

2) Eşit kare bölmeli yatay düzlemde bulunan q1 ve q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu elektrik alan vektörü şekildeki gibidir.Buna göre yüklerin oranı q1q2 kaçtır?CEVAP
D

3) Özdeş X ve Y küreleri sürtünmesiz, yalıtkan yatay düzlemde Şekil-I’deki gibi dengedeyken iplerde T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşuyor.X ve Y küreleri birbirine dokundurulup Şekil-II’deki gibi dengelendiğinde ip gerilmesi T3 olduğuna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

4) Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L noktalarında özdeş q1 yükleri ve M noktasında q2 yükü şekildeki gibi sabitlenmiştir.Yüklerin O noktasında oluşturdukları elektrik alan ÁE olduğuna göre yüklerin büyüklükleri oranı q1q2 kaçtır?CEVAP
A

5) İki noktasal yükün birbirine uyguladığı kuvvetin aralarındaki uzaklığın karesi ile değişimi grafikteki gibidir.Buna göre grafikte F’ olarak verilen kuvvetin büyüklüğü kaç F’dir?CEVAP
E

6) Yük miktarları +4q ve -2q olan aynı büyüklükteki iletken, K ve L cisimlerinin aralarındaki uzaklık 2d iken birbirlerine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F’dirCisimler birbirine dokundurulup, d kadar uzaklığa yerleştirildiğinde birbirlerine uygulayacakları kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?CEVAP
B

7) Yüklü iki cisim yalıtkan ip ile aynı noktaya asıldığında şekildeki gibi durmaktadır.

CEVAP
A

8) K, L ve M yüklü kürelerinin çevresindeki elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir.Buna göre;

I. K ile M’nin yükleri aynıdır.
II. L’nin yük miktarı K’nin yük miktarından fazladır.
III. L ile M’inin yük cinsleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Aralarında 2d uzaklık olan +q ve +4q yükleri şekildeki gibi yerleştiriliyor.Buna göre elektrik alan şiddeti +q yükünden kaç d uzaklıkta sıfır olur?CEVAP
B

10) Sürtünmesiz ortamda K, L ve M yüklü küreleri şekildeki gibidir.

Küreler serbest bırakıldığında L küresi hareketsiz kaldığına göre K’ye etki eden net kuvvet kaç kq2d2CEVAP
C

11) Eşit kare bölmeli düzleme Şekil-I’deki gibi sabitlenen yüklerden Z’ye etkiyen bileşke kuvvet F’tirBuna göre aynı yükler Şekil-II’deki gibi yerleştirildiğinde Z’ye etkiyen bileşke kuvvet hangi yönde olur?


12) Düzgün altıgenin köşelerine şekildeki gibi X, Y ve Z cisimleri sabitleniyor ve merkezdeki T yüklü cismi serbest bırakılıyor.

T cismi ok yönünde hareket ettiğine göre;

I. qX > qZ’dir.
II. X ve Y aynı işaretlidir.
III. Y ve Z zıt işaretlidir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
C