Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Elektriksel Potansiyel (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektriksel Potansiyel
TESTİN ADI:Elektriksel Potansiyel
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektriksel Potansiyel Kazanım Testi [2020-2021]


1) Bir kenarı d olan eşkenar üçgenin köşelerine +q-2q +3q yüklü cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Buna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç kq2d olur?CEVAP
A

2) Şekildeki +6q ve -q yüklerinin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel VK, L noktasında ise VL dir.Buna göre VKVL oranı kaçtır?CEVAP
E

3) Yükleri +6q ve +3q olan noktasal iki cismin yalıtılmış ortamda bir K noktasına göre konumları şekildeki gibidir.Buna göre K noktasındaki bileşke elektriksel potansiyel kaç kqd’dir?CEVAP
E

4) Elektrik yüklü iki cisimden oluşan sistem şekildeki gibidir.K noktasında elektriksel alan sıfır olduğuna göre K noktasındaki elektriksel potansiyel kaçCEVAP
D

5) Özdeş üç +q yükleri bir doğru boyunca şekildeki gibi yerleştiriliyor.Buna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç kq2d’dir?CEVAP
D

6) +1 C’luk K deneme yükü noktasal bir +q yükünden şekilde gibi d kadar uzakta yer almaktadır.Buna göre K noktasında,

I. Elektriksel alan şiddetinin büyüklüğü kqd2’dir.
II. Elektriksel potansiyelinin büyüklüğü kqd’dir.
III. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü kq2d2’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

7) Şekildeki +q noktasal yükün X noktasında meydana getirdiği elektrik alan büyüklüğü E’dir.Buna göre Y ve X noktaları arasındaki potansiyel farkı veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Şekil-I’deki gibi aynı doğru boyunca yerleştirilen noktasal +q yükleri Şekil-II’deki üçgenin köşelerine taşınıyor.Buna göre, yükleri Şekil-II’deki konumlarına taşımakla yapılan iş kaç III. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü kq2d’dir. (k:coulomb sabiti)CEVAP
C

9) Şekildeki O merkezli çemberin merkezinde +q1 yükü sabit tutulurken +q2 yükü 1, 2 ve 3 yolları boyunca hareket ettiriliyorBuna göre 1, 2 ve 3 yollarının hangilerinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır?CEVAP
C

10) Bir üçgenin köşelerine şekildeki gibi +q, -2q, +2q yükleri yerleştiriliyor.Buna göre, K noktasındaki +2q yükünü sonsuza götürmekle yapılan iş kaç kq2d‘dir? (k:coulomb sabiti)CEVAP
C

11) Şekildeki gibi düzgün bir E elektrik alanının bulunduğu ortamın X noktasına +q yüklü cisim yerleştirilmiştir.Buna göre;

I. Cisim Y’den Z’ye götürülürse iş yapılmaz.
II. Cisim X’ten Z’ye götürülürken yapılan iş, X’ten Y’ye götürülürken yapılan işin 5/4 katıdır.
III. Cisim X’ten Z’ye götürülürken potansiyel enerjisi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

12) Eşit bölmelendirilmiş, ilet-ken, paralel levhalar arasında +q yüklü bir cisim KLMN yolu boyunca hareket ettiriliyor.Buna göre;

I. KL ve LM yolunda yapılan işler eşittir.
II. KL ve MN yolunda yapılan işler eşittir.
III. Yol boyunca cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E