Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Enerji ve Hareket – 1 (2020-2021)

11. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Enerji ve Hareket
TESTİN ADI:Enerji ve Hareket – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020- 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji ve Hareket – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Kütlesi 500 g olan bir cisim 20 m yükseklikten serbest düşmeye bırakılıyor.

Hava sürtünmesi önemsiz olduğuna göre cisim kaç Joule lik kinetik enerji ile yere çarpar? (g=10 m/s2)CEVAP
B

2) Kütlesi 10 kg ve kenarları a=20 cm, b=20 cm, c=80 cm olan homojen yapılı dikdörtgen prizması şeklindeki bir X cismi şekildeki gibi yatay konumdan düşey konuma getiriliyor.Buna göre, cismin potansiyel enerjisi kaç J artmıştır? (g=10 m/s2)CEVAP
A

3) Kütlesi 2 kg olan durgun K cismine şekildeki gibi yatay zeminde 20 N’luk kuvvet 20 m yol boyunca uygulanıyor.Cisim ile yatay zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,5 olduğuna göre 20 m yolun sonunda cismin hızı kaç m/s olur?(g=10 m/s2)CEVAP
C

4) Kütlesi 4 kg olan bir K cismi sürtünmesiz ve yüksekliği h=3 m olan eğik düzlemin alt noktasından 54 N kuvvetle şekildeki gibi yola paralel çekilmeye başlanıyor.Buna göre cisim düzlemin üst noktası olan T noktasından kaç m/s hız ile geçer?(g=10 m/s2CEVAP
D

5) Bir hareketlinin kinetik enerji – yerdeğiştirme grafiği şekildeki gibidir.Buna göre bu hareketliye uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Kütlesi 5 kg olan sürtünmesiz yatay zemindeki cisme uygulanan kuvvetin yer değiştirmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre 30 m yolun sonunda cismin kazandığı kinetik enerji kaç J’ dur?CEVAP
C

7) Kütlesi 2 kg olan bir K cismi sürtünmesiz sistemde şekildeki gibi 20 m/s hız ile ilerlemektedir.

Cisim eğik düzlem üzerinde en fazla h kadar yükselebildiğine göre h kaç m dir? (g=10 m/s2, sin37°=0,6 , sin53°=0,8)CEVAP
E

8) M cismi şekildeki gibi uzunluğu L=8 m olan sürtünmesiz eğik düzlemin üst noktasından serbest bırakılıyor.alnızca yatay düzlem sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,5 olduğuna göre, M cismi yatayda kaç m yol alarak durur? ? (cos30°=√32; sin30°=12 g=10 m/s2)CEVAP
C

9) Kütlesi m=5 kg olan X cismi şekildeki gibi yatay düzlemin O noktasından v=20 m/s hız ile harekete başlamıştır. Yatay düzlemin sadece 10 m uzunluğundaki LM kısmı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir.Buna göre X cismi M noktasından kaç m/s hız ile geçer? (g=10 m/s2)CEVAP
B

10) Yerde dik duran, sabitlenmiş yayın üzerine kütlesi m=4 kg olan K cismi h=180 cm yükseklikten serbest bırakıldığında yayın üzerindeki plakaya yapışıp yayı sıkıştırıyor.Yay 20 cm sıkıştığına göre yay sabiti k kaç N/m’dir? (g=10 m/s2 Cismin düşmesini engelleyen plakanın ağırlığı önemsizdir.)CEVAP
D

11) Kütlesi 2 kg olan bir cisim sürtünmesiz eğik düzlemin en üst noktasından serbest bırakılıyor.Cisim yay sabiti 2000 N/m olan yayı 10 cm sıkıştırdığına göre eğik düzlemin yüksekliği h kaç m’dir? (cos30°=√32; sin30°=12 g=10 m/s2)CEVAP
A

12) Başlangıçta durmakta olan bir cisme ait ivme – zaman grafiği şekildeki gibidir.Cismin 10 saniye sonundaki kinetik enerjisi E1, 20 saniye sonundaki kinetik enerjisi E2 olduğuna göre, E1E2 oranı kaçtır?CEVAP
D