Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Enerji ve Hareket – 2 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Enerji ve Hareket
TESTİN ADI:Enerji ve Hareket – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji ve Hareket – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 m/s hız ile atılıyor.

Cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki potansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel enerjisi EL olduğuna göre EKEL oranı kaçtır? ( ? (g=10 m/s2)CEVAP
A

2) Bir X cismi hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda şekildeki K noktasından serbest bırakılıyor.Cismin L noktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı vM olduğuna göre, VKVL oranı kaçtır? (Noktalar arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 m/s2)CEVAP
D

3) Sürtünmesiz ortamdaki sistemde X cismiyle Y cisminin kütleleri ve yerden yükseklikleri şekilde gösterilmiştir.Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çarpar? (g=10 m/s2)CEVAP
B

4)

Sistemler sürtünmesiz olduğuna göre, F1 kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W2 ye oranı W1W2 kaçtır?CEVAP
C

5) X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sadece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir.Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuvvetinin LM aralığında yaptığı iş W1 in, MN aralığında yaptığı iş W2 ye oranı W1W2 kaçtır?CEVAP
C

6)CEVAP
D

7) Şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin kütlesi m olup küp şeklindeki cisimlerin kenar uzunlukları eşittir.Sistem şekildeki gibi sabit tutulurken K’nın potansiyel enerjisi 8E dir. Sistem serbest bırakılıp K ile L aynı hizaya geldikleri anda L’nin kinetik enerjisi kaç E olur?CEVAP
A

8) Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır.

Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçtır? (g=10 m/s2)CEVAP
D

9) Verimi % 80 olan bir su pompası 40 kJ enerji harcayarak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir?(g=10 m/s2)CEVAP
B

10) Kütlesi 2 kg olan X cismi yerden düşey yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s hız ile atılıyorCisim K noktasından yukarı doğru 20 m/s hız ile geçtiğine göre K noktası yerden kaç metre yüksektedir? (g=10 m/s2)CEVAP
E

11) Şekildeki sistemde x kadar sıkıştırılmış yayın önüne m kütleli K cismi konulup yay serbest bırakılıyor.Yatay düzlem sürtünmesiz ve eğik düzlem sürtünmeli olduğuna göre K cisminin eğik düzlem üzerinde çıkabileceği h yüksekliği;

I. x yayı sıkıştırma miktarı,
II. α eğim açısı,
III. sürtünme katsayısı,
IV. k yay sabiti,
V. m cismin kütlesi

niceliklerinden hangileri ile ters orantılıdır?CEVAP
E

12) Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst noktasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en alt noktasında kinetik enerjisi 23E oluyorBuna göre, eğik düzlem üzerinde cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N dur? (g=10 m/s2; sin37°=0,6;)CEVAP
C