Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 1 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
TESTİN ADI:İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor.



Buna göre v hızı kaç m/s’dir? (g=10 m/s2, sin37°=0,6)







CEVAP
C

2) Bir K cismi şekildeki gibi yatayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine düşüyor.



Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürtünmeler önemsizdir. g=10 m/s2, sin53°=0,8)







CEVAP
A

3) Bir K cismi şekildeki gibi yatayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıktan 5 saniye sonra duvara çapıyor.



Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredir? Sürtünmeler önemsizdir. g=10 m/s2 sin60°=√3 2; cos60°=12







CEVAP
D

4) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izliyor



Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı h1h2 kaçtır?







CEVAP
B

5) Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, atıldıktan 8 saniye sonra yere düşüyor.



Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir? (Sürtünmeler önemsizdir. g=10 m/s2 sin60°=√3 2; cos60°=12)







CEVAP
D

6) Şekildeki duvarın yerden yüksekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi v0=50 m/s hız ile eğik olarak atılıyor.



Cisim yatay doğrultuda kaç metre yol alarak yere çarpar? (Sürtünmeler önemsizdir. g=10 m/s2 ; sin37°=0,6)







CEVAP
E

7) Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır.



Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç m/s hızla yere düşer?(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 m/s2)







CEVAP
E

8) Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üst direğine çarpmaktadır.



Buna göre topun ilk hızı kaç m/s’dir? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 m/s2)







CEVAP
B

9) Yerden 100 m yükseklikten yatay olarak 40 m/s ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığında hızı kaç m/s olur? (g=10 m/s2; sin37°=0,6; hava sürtünmesi önemsizdir.)







CEVAP
C

10) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°lik açıyla atılan bir cisim yatayda 60 m yol alıyor.



Buna göre cismin ilk hızı kaç m/s’dir? (g=10 m/s2; sin37°=0,6)







CEVAP
B

11) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°lik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla 80 m yükseğe çıkabiliyor.



Buna göre cismin ilk hızı kaç m/s’dir? (g=10 m/s2; sin53°=0,8)







CEVAP
E

12) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor.



Buna göre h1h2 oranı kaçtır? (g=10 m/s2 sin60°=√3 2; cos60°=12)







CEVAP
A