Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 2 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
TESTİN ADI:İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir?CEVAP
A

2) Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösterilmektedir.Buna bu cisimlerden hangileri iki boyutta sabit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir?CEVAP
A

3) İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak;

I. potaya uzaktan atılan basket topu,
II. balkondan aşağıya düşen saksı,
III. yatayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim

cisimlerinden hangileri verilebilir?CEVAP
A

4) K cismi iki boyutlu bir hareket olan yatay atış hareketi, L cismi ise tek boyutta sabit ivmeyle hızlanan hareket yapmaktadır.Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

5) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor.Buna göre;

I. Cismin düşey hızı düzgün artar.
II. Cismin yatay hızı sabit kalır.
III.Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü v + vdüşey dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Bir cisim yatayla 53° açı yapacak şekilde 50 m/s hızla atılıyor.Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç m/s olur?(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms2 , sin53°=0,8)CEVAP
A

7) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatay ile i açısı yapacak biçimde eğik atılan bir cisim şekildeki gibi bir yörünge izliyor.Buna göre cismin hareketi ile ilgili;

I. Atış hızı ile yere çarpma hızları eşittir.
II. T (tepe) noktasında cismin hızı sıfırdır.
III. Cismin çıkış süresi iniş süresine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi bir binanın tepesinden yatay olarak atılan bir taşın yatay hareketine ait grafiklerden biri olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.)CEVAP
A

9) Yatayla 45° açı yapacak şekilde 50√2 m/s hızla eğik atılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir?(g=10 m/s2)CEVAP
A

10) Yatayda, yatayla 37° açı yapacak şekilde 50 m/s hızla atılan bir cismin yörüngesi şekildeki gibidir.Buna göre cismin yörüngesi üzerinde verilen K, L, M, N, P noktalarında cismin hız bileşenleri ile ilgili olarak aşağıda verilen diyagramlardan hangisi doğrudur?(g=10 m/s2)CEVAP
A

11) K, L, M cisimlerinin yatayla yaptıkları açılar, ilk hızları, yörüngeleri şekildeki gibidir.Buna göre cisimlerin menzilleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A