Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – İtme ve Çizgisel Momentum – 1 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:İtme ve Çizgisel Momentum
TESTİN ADI:İtme ve Çizgisel Momentum – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

İtme ve Çizgisel Momentum – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Durgun hâldeki bir cismin ivme – zaman grafiği şekildeki gibidir.

CEVAP
A

2) Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yakarak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor.

Buna göre roket kaç m/s hız kazanır?CEVAP
B

3) Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s lik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s lik hız ile şekildeki gibi fırlatılıyor.Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur?CEVAP
D

4) Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg kütleli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merkezi tam esnek çarpışma yapıyor.Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç m/s olur?CEVAP
B

5) Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir. Cismin 2t anındaki kinetik enerjisi E1 ve 3t anındaki kinetik enerjisi E2’dir.Buna göre E1E2 oranı kaçtır?CEVAP
E

6) İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.Buna göre 20 s boyunca cisme uygulanan itme kaç kg.m/s’dir?CEVAP
C

7) Yatay, sürtünmesiz zemindeki 3 kg lık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/s2 oluyor.Buna göre cisme uygulanan itme kaç N.s dir?CEVAP
C

8) Kütlesi 3 kg olan K cismi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg kütleli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılıyor.Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç m/s’dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/s2)CEVAP
A

9) Kütlesi m olan bir bilyenin momentumu P iken kinetik enerjisi E1 , momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi E2 dir.

Buna göre enerjiler oranı E1E2 kaçtır?CEVAP
A

10) Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor.

Buna göre cismin momentumu kaç kg.m/s değişmiştir?CEVAP
C

11) Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg kütleli K ve 4 kg kütleli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor.Buna göre K cisminin hızı kaç m/s dir?CEVAP
E

12) Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2m ve m’dir.Cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete başlayıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belirtilenlerden hangisi olur?CEVAP
D