Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 2 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
TESTİN ADI:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Üzerlerinden i kadar akım geçen teller Şekil I, II ve III’teki gibi birbirlerine paralel olarak yerleştiriliyor.Buna göre hangileri birbirine çekim kuvveti uygular?CEVAP
A

2) Birbirine paralel eşit uzunluktaki X, Y ve Z tellerinden şekildeki gibi akım geçmektedir.Buna göre X, Y ve Z tellerine etkiyen toplam kuvvetler FX, FY ve FZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

3) B manyetik alana v büyüklüğündeki hızlarla giren X, Y ve Z cisimleri şekildeki yolları izlemektedir.Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin yük işareti nedir?CEVAP
B

4) Düzgün B manyetik alanında şekildeki yörüngeyi izleyen X ve Y cisimleri için,I. X (+), Y (-) yüklüdür.
II. X ve Y’nin momentum büyüklükleri eşittir.
III. Y’nin dolanım frekansı X’inkinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
E

5) Üzerinden 2 A akım geçen 0,5 m uzunluğundaki iletken tel parçası manyetik alan şiddeti 10 Tesla olan manyetik alan içerisine 53° açı yapacak şekilde yerleştiriliyor.Buna göre tel parçasına etki eden kuvvetin büyüklüğü nedir? (sin 53°=0,8)CEVAP
C

6) Üzerlerinden i, i ve 2i akımları geçen doğrusal X,Y ve Z tellerinden X telinin Y teline uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F tir.Buna göre X teline etki eden bileşke manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?CEVAP
C

7) Sayfa düzlemine dik 300T şiddetli manyetik alan içerisine kenar uzunlukları 20 cm x 40 cm olan tel şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Halkadan geçen akım 5 A olduğuna göre halkaya etki eden tork kaç N.m’dir?CEVAP
D

8) B düzgün manyetik alan içerisine sırasıyla l ve 2l uzunluğunda üzerlerinden 5i ve 4i akım geçen K ve L telleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri oranı FKFL nedir?CEVAP
B

9) Düzgün manyetik alan içerisine yerleştirilen bir tel çerçeve üzerinden i akımı geçmektedir.

Manyetik alanın çerçeveye uyguladığı tork;

I. manyetik alan şiddeti
II. çerçeveden geçen akım
III. yüzey normali ve manyetik alan arasındaki açı

niceliklerinden hangilerinin artması sonucu artar?CEVAP
E

10) Düzgün B manyetik alanı içerisine yerleştirilen aynı boydaki K, L ve M tellerinden geçen akımlar eşit büyüklüktedir.Buna göre, tellere etki eden manyetik kuvvet büyüklükleri FK, FL ve FM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

11)

Buna göre, cismin çizgisel momentumu P’yi veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

12)

Buna göre, +q yükünün sapmadan yoluna devam etmesi için bölgeye uygulanması gereken manyetik alanın yönü ne olmalıdır?CEVAP
B