Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 3 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
TESTİN ADI:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Düzgün B manyetik alanında iletken nötr KL, MN çubukları şekildeki gibi v büyüklüğündeki hızlarla çekiliyor.Buna göre çubukların K, L, M, N uçlarının yük işareti ne olur?CEVAP
D

2) İletken bir tel çerçevenin içinde bulunduğu manyetik alanın zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir.Buna göre çerçevede oluşan akımının zamana göre değişim grafiği nasıldır?CEVAP
D

3) Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan bir çerçevenin birim yüzeyinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısına …………………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?CEVAP
B

4) Bobin ve reosta ile oluşturulan devreden geçen akımın zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir.Buna göre hangi zaman aralıklarında devrede özindüksiyon emk’sı oluşur?CEVAP
E

5) Boyutları 50 cm ve 120 cm olan dikdörtgen çerçeve yatayla 53o açı yapacak hale getirildikten sonra şekildeki gibi düşey yönde 5 Tesla’lık düzgün manyetik alan içine yerleştiriliyor.Buna göre çerçevenin yüzeyinden geçen menyetik akı kaç Weber’dir? (cos53°=0,6)CEVAP
C

6) Düzgün manyetik alan içerisinde O noktası etrafında döndürülen eşit bölmeli iletken çubuğun O-M noktaları arasında oluşan indüksiyon emk’si 2 Volt oluyor.Buna göre, K-R noktaları arasında oluşan indüksiyon emk’si kaç Volt’tur?CEVAP
C

7) Düzgün manyetik alanın olduğu bölgede iletken K, L ve M halkaları şekildeki gibi v büyüklüğündeki hızlarla hareket ettiriliyor.Buna göre tellerde oluşan indüksiyon akımının yönü hangilerinde doğru gösterilmiştir?CEVAP
E

8) Büyüklüğü 20 Tesla olan manyetik alan içerisinde bulunan şekildeki düzenekte 10 cm uzunluğundaki iletken çubuk 10 m/s hızla çekiliyor.Çubuk ve rayların direnci önemsiz olduğuna göre 5Ω luk dirençten geçen akım şiddeti hangi yönde kaç Amper’dir?CEVAP
D

9) Düzgün bir manyetik alan içerisine dik yerleştirilen kenar uzunlukları 40 cm x 50 cm olan tel çerçeve 4 s içerisinde manyetik alana paralel duruma getiriliyor.

Manyetik alan şiddeti 40 Wb/m2 olduğuna göre çerçeve üzerinde oluşan indüksiyon emksı kaç volttur?CEVAP
C

10) Şekildeki bobinin karşısına kesit alanları birbirine bakacak biçimde çembersel bir tel yerleştiriliyor.Buna göre, S anahtarı kapatılırsa;

I. R direncinden 2 yönünde indüksiyon akımı geçer.
II. Çemberden 4 yönünde indüksiyon akımı geçer.
III. R direncinden 1 yönünde öz indüksiyon akımı geçer.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

11) Üzerinden i akımı geçen sabit tel ve O noktasında bulunan hareketli halka şekildeki gibidir. Halka sırasıyla 1, 2, 3, 4 yollarını izliyor.Buna göre hangi yollardan geçerken halkada şekilde belirtilen yönde indüksiyon akımı oluşur?CEVAP
C