Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 4 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
TESTİN ADI:Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme – 4 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Alternatif akımla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2) Özindüksiyon katsayısı 0,05 Henry olan bobin ve R direnci ile alternatif akım devresi oluşturuluyor.Buna göre alternatif akım devresinde bobinin indüktansı kaç ohmdur?CEVAP
C

3)

Buna göre

I. Etkin gerilim 10 volttur.
II. Etkin akım 2 amperdir.
III. Devrenin frekansı 6 Hz’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4) Kondansatör, bobin ve dirençten oluşan bir alternatif akım devresinde kaynağın frekansı artarsa;

I. Ohmik direnç değişmez.
II. İndüktans artar.
III. Kapasitans azalır.

hangileri gerçekleşir?CEVAP
E

5) Frekansı 50 Hz olan bir alternatif akım kaynağına kondansatör şekildeki gibi bağlanıyor.

CEVAP
A

6) Özindüksiyon katsayısı L= 0,25 H olan bir bobin ve bir kondansatör seri bağlanarak oluşturulan AC devresinde kaynağın frekansı 1000 Hz’dir.

Devre rezonans durumunda olduğuna göre kondansatörün sığası kaç µF’dır?πCEVAP
A

7) Transformatörler;

I. gerilim yükseltme ve alçaltma
II. alternatif akımı doğru akıma çevirme
III. güç kaybını azaltarak elektrik enerjisini aktarma

işlemlerinden hangilerinde kullanılır?CEVAP
C

8) Etkinlikte verilen ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yolu takip ediliyor.Buna göre hangi çıkışa ulaşılır?CEVAP
E

9) Primer akımı 1 A ve potansiyeli 100 V olan ideal transformatör şekildeki gibidir.Sekonder potansiyeli 500 V olduğuna göre sekonder akımı kaç A’dir?CEVAP
E

10) Transformatörlerle şekildeki gibi oluşturulan düzenekte K, L, M, N bobinlerinin sarım sayıları NK, NL, NM, NN’dir. Girişe 40 V gerilim uygulandığında çıkıştan 240 V gerilim elde ediliyor.

CEVAP
C

11) Primer sarım sayısı N, sekonder sarım sayısı 4N olan ideal bir transformatöre şekildeki gibi 45 voltluk giriş gerilimi uygulandığında 3 A’lik sekonder akımı elde ediliyor.Buna göre primer akımı kaç A’dir?CEVAP
B

12) K, L ve M transformatörlerinin primer ve sekonder sarım sayıları şekildeki gibidir.Buna göre transformatörlerden hangileri yükseltici olarak kullanılabilir?CEVAP
C