Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Newton’un Hareket Yasaları – 1 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Newton’un Hareket Yasaları
TESTİN ADI:Newton’un Hareket Yasaları – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Newton’un Hareket Yasaları – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kaymadan dengede duruyor.Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? (sin37°=0,6 ; cos37° = 0,8)CEVAP
A

2) Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor.Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur? (g = 10 N/kg ; sin53°=0,8 ; cos53° = 0,6)CEVAP
A

3) Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwood aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi 52 m /s2 oluyor.K cisminin kütlesi 3 kg olduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg’dır?(g=10 N/kg)CEVAP
C

4) Makara sürtünmesinin önemsiz olduğu Atwood aletindeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır.Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç N/kg olur? (g=10 N/kg)CEVAP
C

5) Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altında kazandığı ivme grafiği şekildeki gibidir.Buna göre; cismin kütlesi kaç kg dır?CEVAP
D

6)Hareketleri tanımlanan;

I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak
II. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi
III. Fren yaparak yavaşlayan araba
IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi

cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde hareketini sürdürmektedir?CEVAP
D

7) Masa üzerindeki 2 kg kütleli K cismine F= 20 N luk kuvvet 53°lik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor.Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/s2; sin53°=0,8 ; cos53°=0,6)CEVAP
B

8) Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg’dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulunmakta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2’dir.Makaranın sürtünmesi önemsiz olduğuna göre sistem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuvveti kaç N olur? (g=10 N/kg)CEVAP
C

9) Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°lik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor.Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalıdır?(g=10 m/s2; sin53°=0,8 ; cos53°=0,6)CEVAP
E

10) Şekildeki eğik düzlemin eğim açısı 53°; A ve B cisimlerinin kütleleri sırası ile 5 kg ve 6 kg dır.A cismi ile eğik düzlem yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre sistem serbest bırakıldığında B cisminin ivmesi hangi yönde kaç N/kg olur? g=10 m/s2; sin53°=0,8 ; cos53°=0,6 ; Makaranın sürtünmesi önemsizdir)CEVAP
C

11) Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor.

Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur?CEVAP
B

12) Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir.Buna göre cismin kütlesi kaç kg’dır? (g=10 m/s2)CEVAP
B