Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Newton’un Hareket Yasaları – 2 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Newton’un Hareket Yasaları
TESTİN ADI:Newton’un Hareket Yasaları – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Newton’un Hareket Yasaları – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Yatay sürtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor.

Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç m/s olur?CEVAP
E

2) Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir.Cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N luk kuvvetle şekildeki gibi itilmektedir.K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur?CEVAP
B

4) Yeryüzü yakınlarında düşey yukarı doğru 60 N kuvvetle çekilmekte olan 4 kg kütleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

5) Sürtünmeli yatay yoldaki K cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır.Cisim hareket edemediği sürece;
I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar.
II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar.
III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuvveti değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

6) Sürtünmeli yatayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor.Cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 m/s2 olduğuna göre yol ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10 m/s2)CEVAP
A

7) Sürtünmeli yatay düzlemdeki cisim yatay F kuvvetinin etkisi altındaki cisim şekildeki gibi hareketsizdir.Cisme, önemsiz büyüklükteki f kuvveti uygulanınca, cisim harekete başlıyor.

Buna göre cismin hareketi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (FS= Sürtünme kuvveti, kS= statik sürtünme katsayısı, kK= kinetik sürtünme katsayısı)CEVAP
C

8) Başlangıç anında AB yatay yolunda durmakta olan X ve Y araçlarından X aracının hız-zaman, Y aracının sürtünme kuvveti – uygulanan kuvvet grafikleri şekildeki gibidir.Buna göre X ve Y araçlarının hareketleri ile ilgili;

I. X cismi, A bölgesinde sıfırdan büyük net kuvvet etkisi altındadır.
II. Y cismine, A bölgesinde etki eden net kuvvet sıfırdır.
III. Cisimlerin B bölgesindeki hareket durumları aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

9) Yatay yoldaki durgun bir cismin uygulanan yatay kuvvete göre ivmesinin büyüklüğü grafikteki gibidir.Buna göre;

I. Cismin kütlesi 3 kg dır.
II. Cisme uygulanan kuvvet 10 N iken sürtünme kuvveti 6 N dur.
III. Cisme uygulanan kuvvet 5 N iken sürtünme kuvveti 6 N dur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

10) Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuvvet ile çekilen 5 kg kütleli cismin ivmesi kaç m/s2 dir?(g=10 m/s2)CEVAP
B

11) KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çekilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde a1, sürtünmeli LM bölümünde a2 oluyor.LM bölümünün sürtünme katsayısı 0,25 olduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı a1a2 kaçtır?CEVAP
B

12) Sürtünmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor.Cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s2)CEVAP
C