Kazanım Testleri

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Tork ve Denge – 2 (2020-2021)

11. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Tork ve Denge
TESTİN ADI:Tork ve Denge – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Tork ve Denge – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1)CEVAP
D

2) P ağırlıklı cisimler Şekil I ve II’deki gibi dengededir.Buna göre, iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı T1T2 kaçtır? (sin30°=0,5 , cos37°=0,6)CEVAP
E

3) G ağırlıklı cisim F kuvveti ve gerilimi “T1 ve ” T2 olan iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir.Buna göre F kuvveti artırılırsa iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişir?CEVAP
D

4) Ağırlığı 50√3 N olan küre şekildeki gibi “T ip gerilmesi ve ” F tepki kuvvetiyle dengededir.Buna göre, “T ve “F kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N dur? (cos30°= √3 2 ; sin30°= 12)CEVAP
C

5) P ve G ağırlıklı cisimler gerilim kuvvetleri “T1 ve ” T2 olan iplerle şekildeki gibi dengededir.Buna göre,

I. T1 = G
II. T2 = P
III. T1 > T2

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Kütleleri mX , mY, mZ, olan türdeş X, Y, Z levhalarının yapıştırılması ile oluşan şekildeki sistemin kütle merkezi K noktasıdır.Buna göre mX , mY, mZ arasında nasıl bir ilişki vardır? (Bölmeler eşit aralıklıdır)CEVAP
B

7) Şekildeki eşit bölmeli, türdeş çubuk F kuvveti yardımıyla sabit hızla yatay konuma getirilirken verim %80 olmaktadır.Buna göre çubuğun kütlesi kaç m’dir?CEVAP
B

8) 0 N ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk ve 15 N ağırlığındaki cisim gerilme kuvveti ” T olan iple şekildeki gibi dengededir.Buna göre “T ip gerilmesinin büyüklüğü kaç N’dur? (sin37°=0,6 , cos37°=0,8)CEVAP
D

9) Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk P ve 3P ağırlıkları ile şekildeki gibi dengededir.Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı T1T2 kaçtır?CEVAP
C

10) Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk P, 2P ve G ağırlıklarıyla şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, “T ip gerilme kuvveti ile G ağırlığının büyüklükleri oranı TG kaçtır?CEVAP
D

11) Birbirine sabitlenmiş özdeş 6 küp ile oluşturulmuş sistem masa üzerinde şekildeki gibi dengededir.

Buna göre X küpünün üzerine denge bozulmadan özdeş küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir?CEVAP
B

12) Yarıçapı 50 cm, ağırlığı 60 N olan küre 20 cm yüksekliğindeki basamağa şekildeki gibi “F kuvvetiyle çıkarılmak isteniyor.Buna göre cismi basamaktan çıkaracak en küçük “F kuvveti kaç N’dur?CEVAP
D