Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Çemberde Teğet (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi [2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU: Çemberde Teğet
TESTİN ADI: Çemberde Teğet
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çemberde Teğet Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

Buna göre |AC| kaç santimetredir?CEVAP
D

2)

ABC üçgeninde, [AB] ⊥ [AC], |AB| = 36 cm ve |BC| = 39 cm’tir.

Buna göre ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?CEVAP
C

3)

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan [AD] çaplı yarım çember, ABC üçgenine A ve E noktalarında teğettir

|DB| = 3 cm olduğuna göre |EB| kaç santimetredir?CEVAP
A

4)

ABCD dikdörtgeninin [BC] ve [DC] kenarları çembere E ve F noktalarında teğettir.

|DC| = 32 cm ve |BC| = 25 cm olduğuna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?CEVAP
D

5)

Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan O merkezli çember [AB]’na D noktasında, [AC]’na E noktasında teğettir

[AB] ⊥ [AC] ve |AB| = 8 cm olduğuna göre |BF| kaç santimetredir?CEVAP
B

6)

[AB] çaplı O merkezli yarım çember, [AC]’nı D noktasında, [BC]’nı E noktasında kesmektedir. Buna göre |CE| kaç santimetredir?

CEVAP
A

7)

ABCD dikdörtgen, D merkezli çeyrek çemberin yarıçapının uzunluğu 2√3 cm, B merkezli çeyrek çemberin yarıçapının uzunluğu 3√3 cm dir.

Bu çemberler G noktasında birbirine teğet olduğuna göre |EC| kaç santimetredir?CEVAP
C

8)

ABCD bir kare ve [AF], O merkezli çembere E noktasında teğettir.

|AB| = 12 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?CEVAP
E

9)

Merkezleri doğrusal olan [AB], [BC] ve [AC] çaplı yarım çemberler veriliyor. [DB], [AB] ve [BC] çaplı çemberlere B noktasında; [DE], [AB] çaplı çembere E noktasında ve [DF], [BC] çaplı çembere F noktasında teğettir.

|AB| = 2|BC| = 2 cm olduğuna göre |DE| + |DF| kaç santimetredir?CEVAP
B

10)

[AE], E noktasında; [AD], D noktasında çembere teğettir. A, C, E ve A, B, D doğrusaldır.

ABC üçgeninin çevresi 42 cm olduğuna göre |EA| kaç santimetredir?CEVAP
D

11)

[AC], [BE] çaplı yarım çembere D noktasında teğettir.

Çemberin yarıçapının uzunluğu 6 cm ve |AD| = 2|DC| olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?CEVAP
B

12)CEVAP
E