Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Çemberin Temel Elemanları (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU: Çemberin Temel Elemanları
TESTİN ADI: Çemberin Temel Elemanları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çemberin Temel Elemanları Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

Buna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?CEVAP
E

2)

|OC| = |OD| = 3 cm olduğuna göre |BD| · |AD| kaçtır?CEVAP
D

3)

|CD| tam sayı olmak üzere kaç farklı [CD] kirişi çizilebilir?CEVAP
A

4)

Buna göre x kaçtır?CEVAP
C

5)

Şekilde O merkezli bir çember ve çemberi kesmeyen bir d doğrusu verilmiştir. A ve B noktalarının d doğrusuna olan uzaklıkları sırasıyla 3 ve 9 cm’dir.

Buna göre O noktasının d doğrusuna olan uzaklığı kaç santimetredir?CEVAP
D

6)

Çapının uzunluğu 8 cm olan O merkezli çemberde m(ABC) < 45° olduğuna göre [AC]’nın santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?CEVAP
B

7)

Yarıçaplarının uzunlukları bir tam sayı olan çemberler şekildeki gibi ABCD dikdörtgeninin kenarlarına ve birbirlerine teğet olacak biçimde yerleştirilmiştir.

ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 132 cm olduğuna göre çemberlerden birinin yarıçapının uzunluğu kaç santimetre olabilir?CEVAP
B

8)

Şekilde verilen O merkezli çeyrek çemberin yarıçapının uzunluğu 26 cm’dir.

[CD] // [OA] ve |DC| = 10 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?CEVAP
A

9) Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan O merkezli bir çemberin merkezinden 4 cm uzağındaki bir noktadan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç santimetredir?CEVAP
D

10)

Buna göre |OC| kaç santimetredir?CEVAP
E

11)

Buna göre |CD| kaç santimetredir?CEVAP
C

12)

Buna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?CEVAP
B