Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Fonksiyonların Dönüşümleri (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU: Fonksiyonların Dönüşümleri
TESTİN ADI: Fonksiyonların Dönüşümleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Fonksiyonların Dönüşümleri Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Her x gerçek sayısı için grafiği orijine göre simetrik olan bir f fonksiyonu
f(x) = 3x3 + 2.f(–x) – 9x
eşitliğini sağlıyor.

Buna göre f(f(– 2)) değeri kaçtır?CEVAP
A

2) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisi –f(x) = f(–x) eşitliğini daima sağlar?CEVAP
D

3) Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f foksiyonu
f(x) = (x – 2)2 + 3
biçiminde tanımlanıyor.

g(x) = f(x + 1) – 1 olduğuna göre f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?CEVAP
A

4)

Buna göre;
I. f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir.
II. f(– 5) = – f(5)
III. (fof)(– x) = – (fof)(x)

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5)

Yukarıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir.

Buna göre g(x) = f(– x + 1) – 1 biçiminde tanımlanan fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

6)

Yukarıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre,

I. f(x) = – g(x)
II. g(x) = h(– x)
III. f(x) = – h(– x)

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?CEVAP
E

7) Şekilde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.f fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca sola doğru 2 birim, y ekseni boyunca aşağı doğru 3 birim ötelenerek g fonksiyonu elde ediliyor.

Buna göre g fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8) y = f(x) eşitliğini sağlayan f fonksiyonunun x ekseninin pozitif yönünde a birim, y ekseninin negatif yönünde b birim ötelenmesiyle elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangise eşit olur?CEVAP
A

9) Yanda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı doğrusal olanbir f fonksiyonun grafiği verilmiştir.Buna göre g(x) = f(– x + 4) – 4 biçiminde tanımlanan g fonksiyonunun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?CEVAP
E

10) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı çift bir f fonksiyonu veriliyor.

Buna göre

I. f(x) – 1
II. f(3x)
III. f(x + 4)

fonksiyonlarından hangileri kesinlikle çift fonksiyondur?CEVAP
D

11)

Şekilde gerçek sayılar kümesi üzerinde ikinci dereceden f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
D