Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:İleri Matematik
TESTİN KONUSU:Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
TESTİN ADI:Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020- 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre
I. f(– 5) + f(0) = 2
II. f(a) = 1 eşitliğini sağlayan üç farklı a değeri vardır.
III. f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan 6 farklı x tam sayı değeri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Birim karelere ayrılmış şekildeki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.Buna göre

I. x ∈ (– 4, – 1) için artandır.
II. x ∈ (– 1, 3) için azalandır.
III. x ∈ (1, 4) için azalandır

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3)

Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun pozitif değerler aldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4)

Yukarıda [– 5, 7] aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5)

Yukarıda [– 7, 4] aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre fonksiyonun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?CEVAP
C

6)

Yukarıda [– 6, 8] aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir.

Buna göre x.f(x) < 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?CEVAP
D

7) Birim karelere ayrılmış şekildeki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre

I. f(– 5) + f(– 1) = – 1
II. 3 < f(0) + f-1(5)< 4
III. – 1 < (fof)(– 5) < 0

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

8)

Yukarıda [– 6, 8] aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı daima artan olan bir f fonksiyonu için
f(– 5).f(2) < 0 ve f(– 2).f(2) = 0
olduğuna göre


I. f(– 3) > f(– 4)
II. f(0) > 0
III. f(– 1).f(5) < 0

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

10) [– 5, – 3] aralığında değişim hızı pozitif, [2, 5] aralığında değişim hızı negatif olan bir fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

11)

Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri yukarıda verilmiştir.

Buna göre
I. [a, b] aralığında f ve g fonksiyonlarının ortalama değişim hızları aynıdır.
II. [a, c] aralığında f fonksiyonunun ortalama değişim
hızı g fonksiyonunun ortalama değişim hızından fazladır.
III. [d, b] aralığında g fonksiyonunun ortalama değişim hızı f fonksiyonunun ortalama değişim hızından azdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C