Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU:İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri
TESTİN ADI: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

eşitsizliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2)

eşitsizliğini sağlayan negatif x tam sayılarının toplamı kaçtır?CEVAP
A

3) m > –1 olmak üzere
(m + 1)x2 + (m2 – 4)x – (m + 2) = 0
denkleminin gerçek kökleri x1 ve x2 dir.

Kökler x2 < 0 < x2 ve |x2| > |x1| şartlarını sağladığına göre m nin alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır?CEVAP
C

4)

eşitsizliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5)

eşitsizliğinin gerçek sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6)

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

7)

Şekilde grafiği verilen y = f(x) parabolü içineşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?CEVAP
B

8)

Şekilde ikinci dereceden bir f fonksiyonu ile doğrusal bir g fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre
f(x) < g(x)
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
CEVAP
E

9)

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?CEVAP
D

10)

eşitsizlik sisteminin gerçek sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11)

eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?CEVAP
D

12)

Şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir

Buna göre
x.(f(x) – g(x)) ≤ 0
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
CEVAP
C