Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri – 1 (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:İleri Matematik
TESTİN KONUSU:İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
TESTİN ADI:İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu

f(x) = x2 – 2x – 24
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,

I. f fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 10 birimdir.
II. f fonksiyonunun en küçük değeri – 25’tir.
III. f fonksiyonunun grafiğinin simetri ekseni x = 5 doğrusudur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

2) Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu
f(x) = x2 – 2x – 3
biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) f : [– 5, 2] → R, f(x) = 2x2 – ax + b fonksiyonunun grafiğinin simetri ekseni x = – 1 doğrusudur.

Grafik y eksenini (0, – 10) noktasında kestiğine göre f fonksiyonunun en büyük değeri kaçtır?CEVAP
D

4)

Şekilde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı
f(x) = ax2 + bx + c
fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre,

I. a + b = 10
II. a.c = 12
III. f(a) = 21

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

5) Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu
f(x) = x2 – 4x – 8
biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6)

Şekilde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı
f(x) = ax2 + bx + c
fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?CEVAP
E

7) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı
f(x) = – x2 + 2mx – 3
fonksiyonunun grafiği x eksenini iki farklı noktada kesmektedir.

Buna göre m aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir?CEVAP
A

8) m ve n sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu
f(x) = mx2 + nx – 2m
biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre f fonksiyonunun grafiği için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

9) İkinci dereceden bir f fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası T(2, 10)’dur.

f(5) = 1 olduğuna göre f(– 2) değeri kaçtır?CEVAP
B

10) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı
f(x) = ax2 + 3x + a
fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmemektedir.

Buna göre a gerçek sayısının alabileceği en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır?CEVAP
D

11) y = – x2 + 3x + k parabolü ile y = x – 2 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre k değeri kaçtır?CEVAP
D

12) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun en büyük değeri 6 olduğuna göre

g(x) = – 2f(– x – 1) + 3

fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır?CEVAP
C