Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU: İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
TESTİN ADI: İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)
x2 – y2 – 15 = 0
x – y – 3 = 0

olduğuna göre x.y çarpımının değeri kaçtır?CEVAP
C

2)
y = 2x2 + x – 7
y = – x2 – 3x + 8

parabollerinin kesim noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
D

3) a > 0 olmak üzere
x2 – ax + y + 6 = 0
3x – y – 2 = 0

denklem sistemini sağlayan yalnız bir (x, y) sıralı ikilisi olduğuna göre a değeri kaçtır?CEVAP
E

4) x ≠ 2 olmak üzere
x2 + xy – 4 – 2y = 0
x – y + 4 = 0
eşitlikleri veriliyor

Buna göre x.y çarpımının değeri kaçtır?CEVAP
C

5)

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x2 + y2 toplamının değeri kaçtır?CEVAP
B

6)
x2 – y2 + 3x – y – 10 = 0
x2 + y2 – x + y – 2 = 0

denklem sistemini sağlayan x ve y gerçek sayıları için

I. x.y = 0
II. x + y = 1
III. x – y = 4

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?CEVAP
C

7)
x2 – 3xy + y2 = 8
x2 + xy + y2 = 4

olduğuna göre |x – y| farkı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8) y = x2 – 3x + 1 parabolü ile y = x – 2 doğrusunun kesim noktaları A ve B’dir.

Buna göre |AB| kaç birimdir?CEVAP
C

9)
x2 + y2 + 2xy = 16
x2 – xy – 2y2 = 12

denklem sistemini sağlayan y gerçek sayılarının çarpımı kaçtır?CEVAP
A

10)
x2– 2xy – 6 = 0
2y2 – xy – 9 = 0

denklem sisteminde x gerçek sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır?CEVAP
C

11)
x – y + x.y = 7
x2y – xy2 = 10

denklem sistemini sağlayan x gerçek sayıların toplamı kaçtır?CEVAP
C

12)

Yukarıda verilen grafikte y = f(x) parabolü ile d doğrusunun kesim noktaları A ve B’dir.

A ve B noktalarını bulmak için aşağıdaki denklem sistemlerinden hangisinin çözüm kümesini bulmak gerekir?CEVAP
B