Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Katı Cisimler (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi [2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU:Katı Cisimler
TESTİN ADI:Katı Cisimler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Katı Cisimler Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Yarıçap uzunluğu 10 cm olan bir küre yarısına kadar su ile doludur. Bu suyun tamamı yarıçapının uzunluğu 5 cm olan boş bir silindirin içine boşaltılıyor.

Silindirdeki suyun yüksekliği kaç santimetre olur?CEVAP
B

2)

Şekildeki havuz iç içe geçmiş iki silindirden oluşmaktadır. İçteki silindirin yarıçapının uzunluğu 3 m, yüksekliği 2 m olup dıştaki silindirin yarıçapının uzunluğu 4 m’dir.

İç kısımdaki silindir su ile tamamen doldurulduktan sonra tabanındaki vana açılıyor ve su dıştaki silindire akmaya başlıyor.

Akma işi tamamlandığında su taşmadığına göre suyun yüksekliği kaç metre olur?CEVAP
C

3)

Yarıçap uzunluğu 10 cm olan silindir şeklindeki bir kabın içerisinde 18 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Bu suyun tamamı yarıçapının uzunluğu 3 cm ve yüksekliği 15 cm olan koni şeklindeki boş kaplara doldurulacaktır.

Bunun için en az kaç kap gereklidir?CEVAP
D

4)

Yarıçap uzunluğunun 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir silindirin yan yüzünün yarısı şekildeki gibi boyanıyor.

Buna göre boyanan kısmın alanı kaç p santimetrekaredir?CEVAP
A

5)

Yarıçap uzunluğu 6 cm yüksekliği 8 cm olan bir silindirden 60° lik bir dilim kesilip çıkarılıyor ve çıkarılan dilim boyanıyor.

Boyanacak yüzey kaç santimetrekaredir?CEVAP
E

6)

Aynı merkezli yükseklikleri 3 cm olan iki silindirden dıştakinin yarıçap uzunluğu 12 cm ve içtekinin yarıçap uzunluğu 4 cm’dir.

Halka kısım 8 eş parçaya bölünüp bunlardan 4’ü çıkarılıyor.

Geriye kalan kısmın hacmi kaç p santimetreküp olur?CEVAP
E

7)

Merkezleri çakışık iki çeyrek küre şekildeki gibi birleştiriliyor. Büyük kürenin yarıçap uzunluğu 15 metre, küçük kürenin yarıçap uzunluğu 9 metredir.

Bu şeklin tabanı hariç diğer kısımlarını boyamak için kaç π metrekare boya gereklidir?CEVAP
C

8)

Şekildeki koni yüksekliğinin yarısına kadar su ile doludur.

Buna göre dolu kısmın hacminin boş kısmın hacmine oranı kaçtır?CEVAP
A

9)

Yukarıdaki koninin yarıçap uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 5√35 cm’dir. A noktasında bulunan bir karınca önce B noktasına, B noktasından koni yüzeyi üzerinde bir tur atarak tekrar B noktasına oradan da tekrar A noktasına geri dönüyor.

Karıncanın aldığı en kısa yol kaç santimetredir?CEVAP
D

10)

Yukarıda uzunlukları verilen silindir, kesik koni ve silindirden oluşan kap ağzına kadar süt ile doludur. Bu sütün tamamı yarıçap uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 2 cm olan silindir şeklindeki kaplara doldurulacaktır.

Bunun için bu kaplardan en az kaç tane gereklidir?CEVAP
B

11) Yarıçap uzunluğu 4 cm ve yüksekliği 12 cm olan silindir şeklindeki boş bir çelik kabın içine yarıçap uzunluğu 2 cm olan plastik küreler eritilerek tam doldurulacaktır.

Bunun için en az kaç küre eritilmelidir?CEVAP
A

12)

Bir kalemtraş çapı 14 mm olan kalemleri en fazla 24 mm açabilmektedir.

Bu kalemtraşta bir kalem bir tur döndürüldüğünde en fazla kaç π milimetrekarelik alanı traşlamış olur?CEVAP
E