Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Olasılık – 1 (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi [2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS: İleri Matematik
TESTİN KONUSU:Olasılık
TESTİN ADI:Olasılık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Olasılık – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) E örnek uzayında A ve B olayları verilsin.

P(A) = 12 ve P(A ∩ B) = 13 olduğuna göre B olayının A olayına bağlı koşullu olasılığı kaçtır?CEVAP
C

2) E örnek uzayında A ve B olayları verilsin.

P(A’) = 14 , P(B’) = 13 ve P(A ∪ B) = 1112 olduğuna göre P(A \ B) kaçtır?CEVAP
B

3) Gözlüksüz 12 öğrencinin bulunduğu 30 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin 13 ’i gözlüksüz, gözlüklü öğrencilerin 23 ’si ise erkektir.

Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olduğu bilindiğine göre gözlüklü olma olasılığı kaçtır?CEVAP
C

4) 40 kişilik bir sınıfta 20 öğrenci futbol ve 18 öğrenci basketbol oynamaktadır. 4 öğrenci ise bu iki sporu da yapmamaktadır.

Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu sporlardan en az birini yaptığı bilindiğine göre her iki sporu da yapma olasılığı kaçtır?CEVAP
E

5) Bir şans oyununda oyuncuların her biri 1’den 20’ye kadar numaralar arasından önceden belirlenmiş 6 numarayı, bu numaralar arasından rastgele 6 tanesini seçerek tahmin etmeye çalışmaktadır.

Oyunculardan biri olan Kerem’in seçtiği 6 numaradan 5’ini doğru tahmin ettiği bilindiğine göre 6 numarayı doğru tahmin etmiş olma olasılığı kaçtır?CEVAP
D

6) Aynı hedefe sırasıyla atış yapan Eda ve Gönenç’in hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 13 ve 35’tür.

Hedefin vurulduğu bilindiğine göre yalnız Eda’nın vurmuş olma olasılığı kaçtır?CEVAP
A

7) Bir çift zar düzgün bir zemine atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 10 olduğu biliniyor.

Buna göre bu sayıların ikisinin de çift olma olasılığı kaçtır?CEVAP
D

8) Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 10 tanesi kız ve 8 tanesi erkektir. Kızlardan gözlük takanların sayısı 4 ve erkeklerden gözlük takanların sayısı 6’dır.

Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olduğu bilindiğine göre erkek olma olasılığı kaçtır?CEVAP
E

9)

A ve B torbalarında renkleri dışında aynı özelliklere sahip toplar vardır. A torbasında 3 mavi, 4 kırmızı ve B torbasında 5 mavi, 2 kırmızı top vardır.

Bu torbalardan biri rastgele seçilip, torbadan rastgele bir top çekildiğinde çekilen topun mavi olduğu bilindiğine göre A torbasından alınması olasılığı kaçtır?CEVAP
B

10) Bir madenî para düzgün bir zemine üç kez atıldığında iki kez tura ve bir kez yazı geldiği biliniyor

Buna göre birinci atışın yazı gelmiş olma olasılığı kaçtır?CEVAP
A

11) 10 özdeş karta, her karta bir rakam gelecek şekilde rakamlar yazılıp bir torbaya atılıyor.

Bu torbadan aynı anda rastgele iki kart seçildiğinde kartların üzerinde yazan rakamların toplamının çift olduğu bilindiğine göre bu rakamlardan en az birinin asal olma olasılığı kaçtır?CEVAP
D

12) Aralarında Çınar ve Ada’nın bulunduğu 6 kişi düz bir sırada sıralanacaklardır.

Bu sıralamalarda Çınar’ın Ada’nın sağında kaldığı bilindiğine göre yanyana olmaları olasılığı kaçtır?CEVAP
B