Kazanım Testleri

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi – Trigonometrik Fonksiyonlar – 3 – Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri (2020-2021)

11. Sınıf İleri Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:11. SINIF
DERS:İleri Matematik
TESTİN KONUSU:Trigonometrik Fonksiyonlar – 3 (Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri)
TESTİN ADI:Trigonometrik Fonksiyonlar – 3 (Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri)
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Trigonometrik Fonksiyonlar – 3 (Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri) Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

Buna göre a b + 2 kaçtır?CEVAP
B

2) f:R→R f(x)= 3- 4sinx

fonksiyonunun grafiği aşağıdaki noktaların hangisinden geçmez?CEVAP
E

3)

Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

4)

Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
D

5)

Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun periyodu nedir?CEVAP
A

6) Kan basıncındaki değişim, periyodik sinüs fonksiyonuyla ifade edilebilmektedir.Yukarıda sağlıklı bir insanın kan basıncındaki değişimin zamana bağlı grafiği verilmiştir.

Buna göre bu kişinin kan basıncının zamana bağlı değişimini gösteren trigonometrik denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

7) [0, p] → R, f(x) = 2sin2x + 3 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
D

8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

9)

Şekilde grafiği verilen fonksiyon için;
I. Tanım kümesi [–π, π]’dir.
II. Görüntü kümesi [1, 2] dir.
III. Çift fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?CEVAP
C

10)

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Her x gerçek sayısı için,

f(x) = f(A + x)

eşitliğini sağlayan en küçük A pozitif gerçek sayısı 12 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi f fonksiyonunun kuralı olabilir?CEVAP
D