Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Gazlar – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Gazlar
TESTİN ADI:Gazlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gazlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan “D”, yanlış olanı “Y” olarak değerlendirilirse sıralama hangi seçenekteki gibi olur?CEVAP
A

2)
I. 0,25 atm = 19 cmHg
II. 380 mmHg = 0,5 atm
III. 1,75 atm = 1330 Torr
Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4) Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilgilidir?CEVAP
A

5) Aşağıdaki grafiklerden hangisi sabit basınçlı bir gaz örneğinin hacim – sıcaklık değişimini gösterir?CEVAP
B

6) 27 °C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balonun hacmi 3 litredir. Balondaki gazın sıcaklığı 127 °C’a çıkarılırsa hacmi kaç litre olur?CEVAP
A

7) Sabit hacimli kapta 27°C’ta 2 atm basınca sahip bir gazın basıncını 4 atm yapmak için sıcaklık kaç °C’a çıkarılmalıdır?CEVAP
D

8) 16 gram CH4 gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol, S:32 g/mol, O:16 g/mol, N:14 g/mol)CEVAP
C

9)

Şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


10) 128 gram SO2 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşullarda, 80 gram CH4 gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
D

11) Aynı koşullarda 3,2 g XH4 gazının hacmi, 0,8 g He gazının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
A

12)

Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında son basınç kaç atm olur?CEVAP
B