Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Gazlar – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Gazlar
TESTİN ADI:Gazlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gazlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Sabit hacimli bir kapta NK’da 22,4 L hacim kaplayan CO2 gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor.
Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi için sıcaklığının kaç °C olması gerekir?(C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

2) İdeal bir gazın 546 K’de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L’dir.
Gaz iki atomlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atomunun gerçek kütlesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? (N: Avogadro sayısı)CEVAP
E

3) 0 °C sıcaklık ve 2 atm basınçta yoğunluğu 5 g/L olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
C

4)

Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm’dir? (Ne:20 g/mol)CEVAP
B

5) Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C’ta 4,48 L hacim kaplamaktadır.

Buna göre bu gazın NK’da hacmi kaç litre olur?CEVAP
A

6)

İdeal gazlarla ilgili çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir

Buna göre n1, n2 ve n3 değerleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?


8) 0°C’ta sabit hacimli bir kaptaki bir miktar ideal gazın basıncı 3 atm’dir.
Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C olmalıdır?CEVAP
E

9) 273 °C’da 11,2 litrelik bir kapta bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 atm’dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, O:16 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
B

10)
Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sıcaklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulunmaktadır.
Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazının son sıcaklığı kaç °C olur?CEVAP
C

11)
İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için;
I. sıcaklığı arttırmak,
II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek,
III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?CEVAP
D

12)

Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)’ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.)CEVAP
C