Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Gazlar – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Gazlar
TESTİN ADI:Gazlar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gazlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 28 gram X2 gazının 0°C’taki P–V grafiği aşağıda verilmiştir.Buna göre X’in atom kütlesi kaçtır?CEVAP
A

2) Kapalı bir kapta sıcaklığı 0°C, basıncı 0,4 atm olan 0,8 g He gazının hacmi kaç litredir? (He:4 g/mol)CEVAP
B

3) 8 gram CH4 gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sıcaklıktaki basıncı kaç atm’dir?(C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerinden biri değildir?CEVAP
A

5)

Şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:20 g/mol)CEVAP
D

6) 273 °C’ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan CO2 gazının hacmi 22,4 L’dir.
Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (CO2:44 g/mol)CEVAP
B

7) Kapalı bir kapta 24,08.1023 tane CH4 gazı 0°C sıcaklık ve 2 atm basınç altında kaç litre hacim kaplar?(Avogadro sayısı:6,02.1023)CEVAP
E

8)

273°C’ta şekildeki kapta bulunan gazların toplam basıncı kaç atm olur?(N:14 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

9) 64 g ideal bir gaz 0°C sıcaklık ve 44,8 L’lik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır.
Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
C

10) Aşağıdaki grafik 1 mol ideal gaz örneğinin hacminin sıcaklıkla değişimini göstermektedir.Buna göre;
I. Sıcaklık birimi Kelvin’dir.
II. X noktası mutlak sıfır noktasıdır.
III. A durumundaki basınç B durumundaki basınçtan daha düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kaplayan SO3 gazı kaç mol atom içerir?CEVAP
D

12) Kapalı bir kapta bulunan H2 gazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç g/L’dir? (H:1 g/mol)CEVAP
B