Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Gazlar – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Gazlar
TESTİN ADI:Gazlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gazlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Gazların kinetik teorisi ile ilgili;
I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır.
II. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla olduğundan aralarındaki itme – çekme kuvvetleri ihmal edilebilir.
III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpışmalarda toplam enerji azalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
C

2) 4 litrelik kaba 273°C’ta 0,2 mol A gazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor.
Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?CEVAP
B

3) Sıcaklıkları aynı olan X ve Y gazları aynı anda A ve B ucundan cam boruya gönderiliyorGazlar O noktasında karşılaştığına göre X ve Y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol O:16 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
B

4) Aşağıdaki kapalı kapta 0 °C’ta 24 g He, 12 g H2 gazları bulunuyor.Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz boşaltılmalıdır? (He:4 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
D

5) 27 °C’ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C’a çıkarıldığında hacmi % kaç artar?CEVAP
B

6)

Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşılaşır? (Ne:20 g/mol, SO3:80 g/mol, Bölmeler arası mesafeler eşittir.)CEVAP
D

7) He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor.
Aynı koşullarda 1000 mL hacimden SO2 gazı kaç saniyede efüzlenir?(He:4 g/mol, SO2:64 g/mol)CEVAP
B

8)
Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?(He:4 g/mol, CO2:44 g/mol, SO2:64 g/mol)CEVAP
A

9) Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır.
Buna göre, CH4 ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm’dir?
(C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
E

10)Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor.Buna göre bu gazlar B noktasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol)CEVAP
D

11) Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gazların tepkime vermeden karışması sağlanıyor

Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kısmi basıncına oranı kaç olur?CEVAP
D

12) Suyun faz diyagramı aşağıdaki gibidir

Buna göre;
I. 374,3 °C suyun kritik sıcaklığıdır.
II. A noktasında katı – sıvı – gaz fazları dengededir.
III. Dış basıncın arttırılması kaynama noktasını düşürür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Grafik ölçekli çizilmemiştir.)CEVAP
C