Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Denge – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Denge
TESTİN ADI:Kimyasal Denge – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Denge – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki kavram haritasında denge tepkimeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştirBuna göre kaç numaralı bilgi yanlıştır?CEVAP
E

2)

Tabloda verilen I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
B

3)
N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) tepkimesi 2 litrelik kaba 8 mol N2(g) ve 14 mol H2(g) konularak başlatılıyor.
Tepkime dengeye ulaştığında kapta 14 mol gaz karışımı bulunduğuna göre bu sıcaklıkta tepkimenin denge sabiti (Kc) kaçtır?CEVAP
D

4)
2CO2(g) ⇄ 2CO(g) + O2(g)
denge tepkimesiyle ilgili;
I. Homojen denge tepkimesidir.
II. Denge bağıntısı Kc =[CO]2 [O2 ][CO2]2
III. Aynı sıcaklıkta Kp=KcR. T
yarglarından hangileri yanlıştır?CEVAP
C

5) Gaz fazında gerçekleşen PCI3(g) + CI2(g) ⇄ PCI5(g) denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta hacmi azaltıldıktan sonra sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor.
Yeni kurulan dengede ilk duruma göre,
I. PCI5 gazının derişimi,
II. CI2 gazının mol sayısı,
III. denge sabitinin değeri
niceliklerinin değişimi hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

6) 2SO2(g) + O2(g) ⇄ 2SO3(g)
denge tepkimesi için 800 K’de Kc = 2.102, 725 K’de Kc = 7,5.102 olduğuna göre,
I. İleri tepkime ekzotermiktir.
II. Sıcaklık artışı SO3 gazının mol sayısını azaltır.
III. Minimum enerjiye eğilim girenler yönündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
C

7) 3A(g) ⇆ nB(g)
tepkimesi sabit hacimli kapta 273 °C’ta dengeye ulaşıyor.
Bu tepkime için Kc = 2 ve Kp = 122,4 olduğuna göre, “n” değeri kaçtır?CEVAP
B

8)Aşağıdaki grafik X2(g) + 2Y2(g) E X2Y4(g) ∆H <0 tepkimesine t 1 vet 2 anında dışarıdan yapılan etkileri göstermektedir.

CEVAP
A

9) Dengedeki bir tepkimeye sabit sıcaklıkta katalizör eklenirse,
I. tepkime hızının artması,
II. tepkime ısısının artması,
III. denge sabitinin değişmesi
niceliklerinden hangilerinin olması beklenmez?CEVAP
D

10)

Yukarıdaki sabit hacimli kapta,
2N2O5(g) ⇆ 2N2(g) + 5O2(g)
tepkimesine göre gazlar sabit sıcaklıkta dengededir.
Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar N2O5(g) eklenip gazların tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

11) 11,2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0,2 mol CO, 0,3 mol Cl2 ve 0,5 mol COCI2 gazları 0°C’ta; CO(g) + CI2(g) ⇄ COCI2(g) tepkime denklemine göre dengededir.
Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

12) Denge tepkimeleri ile ilgili;
I. Denge anında ileri ve geri tepkime hızları eşittir.
II. Denge anında ileri ve geri tepkimelerin hız sabitleri eşittir.
III. Denge anında ürünlerdeki maddelerin derişimleri ile reaktiflerdeki maddelerin derişimleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
A