Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Tepkimelerde Enerji
TESTİN ADI:Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bazı tepkimelerin ∆H° değerleri a, b ve c olarak verilmiştir.
I. C(k) + O2(g) → CO2(g) + a kJ
II. CO(g) + 12 O2(g) → CO2(g) + b kJ
III. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) + c kJ
Buna göre hangilerinin ∆H° değerleri molar oluşma entalpisine eşittir?CEVAP
A

2)
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
tepkimesinin entalpi değişimini bulmak için aşağıda verilen hangi bağ enerjisinin bilinmesine gerek yoktur?CEVAP
D

3)
Bileşik∆H° (kJ/mol)
C2H5OH(s)-278
CO2(g)-393
H2O(s)-286
Tabloda verilenlere göre,
C2H5OH(s) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(s)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?


CEVAP
E

4)
BağOrtalama Bağ Enerjisi (kJ/mol)
H – H436
O = O498

H2(g) + 12 O2(g) → H2O(s)         ∆H° = -286 kJ/mol
olduğuna göre, O – H bağ enerjisi kaç kJ/mol’dür?CEVAP
A

5)
C(k) + O2(g) → CO2(g)            ∆H° = -393 kJ/mol
2H2O(s) → 2H2(g) + O2 (g)     ∆H° = +286 kJ/mol
C2H6(g) → 2C(k) + 3H2(g)      ∆H° = +85 kJ/mol
olduğuna göre,
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(s)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?CEVAP
A

6) H2(g) + 12 O2(g) → H2O(g)      ∆H° = -240 kJ/mol
olduğuna göre, 54 gram su buharının elementlerine ayrışması sırasında meydana gelen entalpi değişimi kaç kJ’dür?
(H:1g/mol, O:16g/mol)CEVAP
D

7)
CO2(g) → C(k) + O2(g)            ∆H° = +393 kJ
2CO2(g) → 2CO(g) + O2(g)      ∆H° = +566 kJ
olduğuna göre;
C(k) + 12 O2(g) → CO(g)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?CEVAP
B

8)


Tabloda verilenlere göretepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?


CEVAP
B

9)
2C(k) + O2(g) → 2CO(g)      ∆H° = -220 kJ/mol
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)      ∆H° = -570 kJ/mol
H2O(g) → H2 O(s)      ∆H° = -45 kJ/mol
olduğuna göre,
C(k) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?CEVAP
C

10)
CaCO3(g) → Ca(k) + C(k) + 32 O2(g)      ∆H° = +1212 kJ / mol
CaO(k) + CO2(g) → CaCO3(k)      ∆H° = -188 kJ / mol
C(k) + O2(g) → CO2(g)       ∆H° = -393 kJ / mol
tepkimeleri verildiğine göre;
Ca(k) + 12 O2(g) → CaO(k)
tepkimesinin aynı şartlardaki ∆H° değeri kaç kJ / mol’ dür?CEVAP
A

11)
2A + B → C + 2D + 90 kJ
tepkimesine göre,
2C + 4D → 4A + 2B
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ olur?CEVAP
E

12)
CH4 + NH3 → HCN + 3H2
tepkimesinin entalpi değişimi Hess yasası ile hesaplamak isteniyor.
Bunun için aynı şartlarda;
I. H2 + 2C + N2 → 2HCN
II. N2 + 3H2 → 2NH3
III. C + 2H2 → CH4
tepkimelerinden hangilerinin entalpi değişimlerinin bilinmesi gerekir?CEVAP
E