Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

lleniyor…4 / 100

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Tepkimelerde Hız
TESTİN ADI:Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki şekilde H2 ile I2 molekülleri arasındaki kimyasal tepkime gösterilmiştir.

Buna göre,
I. H2ve I2 molekülleri etkin çarpışma yapmıştır.
II. H2I2molekülü HI molekülünden daha kararlıdır.
III. H2I2molekülü aktifleşmiş komplekstir.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

2)
Verilen cümlelerden doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlenirse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
D

3) 2XY(g) → X2(g) + Y2(g)
tepkimesine ait potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir

Tepkimenin ∆H değeri -30 kJ olduğuna göre, ürünlerin potansiyel enerjisi (a) ve geri aktifleşme enerjisi (Eag) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

4)
Verilen tepkimelerin hızlarını ölçmek için uygun gözlemsel niceliklerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
tepkimesine göre 2 litrelik kapalı bir kapta 40 saniyede 1,6 mol N2 gazı harcanmaktadır.
Buna göre NH3 gazının oluşma hızı kaç mol/L.s’dir?CEVAP
B

6) C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)
tepkimesinde yer alan maddelerin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) aX(g) + bY(g) → cZ(g)
Yukarıdaki tepkimeyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
– X gazının ortalama harcanma hızı Y gazının ortalama harcanma hızının 3 katıdır.
– Z gazının ortalama oluşum hızı X gazının ortalama harcanma hızının 23 katıdır.

Buna göre a, b ve c değerleri seçeneklerden hangisi gibi olabilir?CEVAP
A

8) Bir kimyasal tepkimede ürün oluşabilmesi için,
I. tepkimeye girenlerin yeterli enerjiye ve hıza sahip olması,
II. tepkimeye girenlerin etkin çarpışması,
III. reaktiflerin aynı fiziksel hâlde olması
koşullarından hangileri gereklidir?CEVAP
B

9) 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g)
tepkimesine göre N2O5 gazının derişimi 5 dakikada 1,5 mol/L’den 0,3 mol/L’ye azaldığına göre, O2 gazının ortalama oluşma hızı kaç mol/L.s’dir?CEVAP
C

10) CH4(g) + 2O2(g)→ CO2(g) + 2HO2(g)
tepkimesine göre 4,8 gram CH4 gazının tamamı 2 dakikada yanmaktadır.
Buna göre, CO2 gazının ortalama oluşma hızı kaç mol/s’dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
D

11)Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir.
I. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)
II. C(k) + 2H2(g) → CH4(g)
III. 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
Buna göre hangileri heterojen faz tepkimelerine örnektir?CEVAP
C