Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Modern Atom Teorisi – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Modern Atom Teorisi
TESTİN ADI:Modern Atom Teorisi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Atom Teorisi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bohr, atom modeli ile;
I. tüm atomların spektrumlarını,
II. elektronun bir yörüngenin dışında neden bulunamayacağını,
III. 2He+, 3Li2+ gibi tek elektrona sahip iyonların spektrumunu
ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir?CEVAP
C

2) Yaptığı çalışmalar sonucunda elektronun konumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Aşağıdaki tabloda yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılmıştır:Tablodaki yanlışlığı düzeltmek için kaç numaralı bilgiler yer değiştirilmelidir?CEVAP
D

4) Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına – – I- – , alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına – – II- – denir.

Verilen cümlede I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
E

5) 3px ve 4py orbitalleri için;
I. baş kuantum sayısı (n),
II. manyetik kuantum sayısı (ml),
III. açısal momentum kuantum sayısı (l)
ifadelerinden hangileri aynıdır?CEVAP
B

6) Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz?CEVAP
C

7) ℓ = 2 değeri için ml değerleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
A

8) Aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi daha büyüktür?CEVAP
C

9) p orbitali için ℓ ve m değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

10) Aşağıdaki gösterimlerden hangisi, ℓ = 2 açısal momentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir?CEVAP
B

11) Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) için;
I. Orbitallerin şekillerini açıklar.
II. ℓ = 3 değeri f orbitaline karşılık gelir.
III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) 3s, 3p ve 3d orbitallerinin enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C