Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Modern Atom Teorisi – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Modern Atom Teorisi
TESTİN ADI:Modern Atom Teorisi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Atom Teorisi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?







CEVAP
C

2) Elektron diziliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için;
I. 3. periyot 6A grubunda yer alır.
II. 16 tane elektronu vardır.
III. En büyük baş kuantum sayısı 3’tür.
yargılarından hangileri doğrudur?






CEVAP
E

3) Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Kuralı’na uyulmamıştır?







CEVAP
E

4) 26Fe3+ iyonu ile ilgili;
I. Küresel simetriktir.
II. Beş tane yarı dolu orbitali vardır.
III. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer.
yargılarından hangileri doğrudur?







CEVAP
D

5)
24Cr elementi ile ilgili;
I. Küresel simetriktir.
II. 1s22s22p63s23p64s23d4 elektron dizilimine sahiptir.
III. 4B grubunda yer alır.
yargılarından hangileri yanlıştır?







CEVAP
D

6) Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özelliktedir?







CEVAP
A

7) 29Cu elementi ile ilgili;
I. En büyük baş kuantum sayısı 4’tür.
II. Elektron dizilimi 3d10 ile biter.
III. Değerlik elektron sayısı 9’dur.
yargılarından hangileri doğrudur?







CEVAP
C

8) Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemdeki bloku yanlış verilmiştir?







CEVAP
E

9) Periyodik sistem ile ilgili;
( ) Periyodik sistemde, s, p, d, f olmak üzere dört blok vardır.
( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter.
( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numarasıdır.

yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaretlendiğinde hangi sayı olur?







CEVAP
A

10)
12Mg atomu ve 12Mg2+ iyonu ile ilgili;
I. en büyük baş kuantum sayıları,
II. elektron dizilimleri,
III. proton sayıları
ifadelerinden hangileri aynıdır?







CEVAP
B

11)
19K elementi ile ilgili;
I. 4. periyot 1A grubu elementidir.
II. 5 tane tam dolu orbitali vardır.
III. s blokunda bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?







CEVAP
B

12) Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir



Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur?







CEVAP
D