Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Modern Atom Teorisi – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Modern Atom Teorisi
TESTİN ADI:Modern Atom Teorisi – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Atom Teorisi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıdakilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır?CEVAP
B

2) Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?CEVAP
D

3) Periyodik sistemde He, Ne, Ca elementlerinin yerleri gösterilmiştir.


Buna göre;
I. Atom yarıçapı en büyük olan Ca’dır.
II. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan He’dir.
III. Üç elementin de elektron dizilimleri küresel simetriktir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Baş grup elementlerinden olduğu bilinen X, Y ve Z için ilk dört iyonlaşma enerjisi (İE) değerleri kJ / mol cinsinden tabloda verilmiştir.


Buna göre;
I. X ve Y elementlerinin temel hâl elektron dizilimleri küresel simetriktir.
II. Z elementi p blokundadır.
III. Y’nin yarıçapı X’ten küçüktür.
ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

5) N3–, N5+ ve N’nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Periyodik sistemdeki elementler ile ilgili olarak;
I. 1A, 2A, 5A, 8A grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır.
II. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir.
III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynıdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
A

7) Aşağıda verilenlerden hangisinin yarıçapı en küçüktür?CEVAP
C

8) Aşağıdaki periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

9) Aşağıda verilen periyodik sistemde gösterilen yöndeki oklar ile ilgili;I. iyonlaşma enerjisi,
II. atom yarıçapı,
III. elektron ilgisi
özelliklerinden hangileri a yönünde artarken, b yönünde azalır?CEVAP
B

10) 7X, 9Y, 15Z atomlarının yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Aşağıda periyodik sistemin 3. periyodunun bir kesitinde bulunan elementlerin iyonlaşma enerjisi – atom numarası değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre;
I. Y ve Q küresel simetri özelliği gösterir.
II. X alkali metali ise Q soygazdır.
III. Z 3A grubunda bulunur.
bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
A

12) X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyot, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulunmaktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilgisi en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X’dir.

Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C