Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Modern Atom Teorisi – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Modern Atom Teorisi
TESTİN ADI:Modern Atom Teorisi – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Atom Teorisi – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) s bloku elementlerinin tamamı ile ilgili;
I. Metaldir.
II. Küresel simetriktir.
III. Baş grup elementleridir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Asal gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

3) 9F elementi ile ilgili;
I. Bileşiklerinde ( -1, +7) aralığında yükseltgenme basamağına sahiptir.
II. Değerlik elektron sayısı 7’dir.
III. p blokunda yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4)

Verilen ifadelerden doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
B

5)
I. NH3
II. N2O3
III. Mg3N2

Verilen bileşiklerden hangilerinde azot atomunun yükseltgenme basamağı -3’tür? (1H, 8O, 12Mg)CEVAP
C

6) Aşağıda verilen bileşiklerde altı çizili atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en yüksek sayısal değere sahiptir? (Na+, K+,Mg2+, Al3+, O2-)CEVAP
C

7) Elektron dizilimi ns2 np5 şeklinde sonlanan elementler ile ilgili;
I. Tamamı ametaldir.
II. 7A grubu elementleridir.
III. Periyodik sistemin p blokunda yer alırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde hidrojenin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? (1H, 6C, 7N, 8O, 11Na, 17Cl)CEVAP
D

9) Temel hal elektron dağılımları verilen elementlerden hangisi karşısında verilen yükseltgenme basamağında bulunamaz?CEVAP
C

10)
I. NaCIO4
II. K2Cr2O7
III. HCIO3
Yukarıda verilen bileşiklerdeki altı çizili atomların yükseltgenme basamakları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( 1H, 8O, 11Na, 19K)CEVAP
A

11) Aşağıdaki tuzlar suda çözünerek iyonlarına ayrılmıştır.
I. Potasyum sülfat
II. Magnezyum nitrat
III. Sodyum karbonat
Buna göre çözeltide oluşan kök iyonlardaki katyonların yükseltgenme basamaklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 1H, 8O, 9F)CEVAP
E