Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
TESTİN ADI:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. H2O – CH3OH
II. H2O – C6H6
III. H2O – CCl4
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinin birbiri içindeki çözünme durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
D

2)
Yukarıda verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözeltilerin derişikten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Çözeltilerde dipte katı bulunmamaktadır.)CEVAP
C

3) Yoğunluğu 1,2 g/mL olan kütlece % 40’lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin molaritesi kaçtır? (NaOH : 40 g/mol)CEVAP
A

4)
• 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi
• 1 mol V litre AICI3 çözeltisi
• 1 mol 1,5 V litre CaCI2 çözeltisi
Verilen çözeltiler ile ilgili;
I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AICI3, en az olan NaCI çözeltisidir.
II. Çözelti derişimleri AICI3 > CaCI2 > NaCI şeklinde sıralanır.
III. Eşit sayıda CI iyonu içerirler.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

5)
• 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına – – I – – denir.
• 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına – – II – – denir.
Yukarıda verilen tanımlardaki I ve II numaralı boşluklara sırasıyla hangi seçenektekiler yazılmalıdır?CEVAP
A

6) 200 mL 0,4 M CaCI2 çözeltisine 2,22 gram CaCI2 katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki CI iyonunun molar derişimi kaç olur?
(CaCI2 : 111 g/mol)CEVAP
D

7)
Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na+ iyonunun derişimi kaç molar olur?CEVAP
E

8)
0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL K2S çözeltisi karıştırılıyor.
Karışımdaki PbS katısı tamamen çöktüğüne göre çöken madde kaç gramdır?
(PbS : 239 g/mol)CEVAP
B

9)
X(k) + 3H+ (suda) → X3+(suda) + 32 H2(g)
tepkimesine göre NK’da 3,36 litre H2 gazı açığa çıktığında 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır.
Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır?CEVAP
E

10)
10 kg su örneğinde 0,04 g Mg2+ iyonu olduğu belirleniyor.
Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm’dir?CEVAP
D

11)
Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

12)
Kütlece % 40’lık 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece % 10’luk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor.
Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaç olur?CEVAP
D