Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 2(2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
TESTİN ADI:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
27°C’ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg’dir? (H2O:18 g/mol, C6H12O6:180 g/mol, 27°C’ta P°su:26,7 mmHg)CEVAP
D

2) 0,2 molal AI(NO3) 3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C’tur.
Buna göre aynı ortamda 0,4 molal NaCI sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C olur?CEVAP
C

3) Aynı ortamda bulunan 1 molal NaCl sulu çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklık –a°C ise 2 mol KNO3 tuzunun 400 gram suda tamamen çözünmesi ile hazırlanan çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık kaç °C olur?CEVAP
C

4)
a. Saf su
b. 0,1 molal NaNO3 çözeltisi
Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak,
I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir.
II. 1 atm basınçta donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir.
III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNO3 tuzu atılıp çözülürse 1 atm’deki kaynama noktaları eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

5) 0,5 molal X’in sulu çözeltisinin 1 atm’de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 °C ise donmaya başlama sıcaklığı kaç °C olur?
(H2O için Kk = 0,52 °C/m, Kd = 1,86 °C/m)CEVAP
C

6) Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıtılarak kaynatılmak isteniyor.
I. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi
II. 0,4 M 200 mL C6H12O6 çözeltisi
III. 0,3 M 100 mL AI2(SO4)3 çözeltisi
Bu çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Glikol (C2H6O2) ve su (H2O) karışımı otomobillerde antifiriz olarak kullanılır.
10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek hazırlanan çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı kaç °C olur?
(C2H6O2 : 62 g/mol, H2O için Kd = 1,86 °C/m)CEVAP
A

8) t °C’ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor.
Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol, H : 1 g/mol, PCH3OH : 80 mmHg, P°su : 24 mmHg)CEVAP
C

9)
Yukarıda verilen sistem ile ilgili;
I. Osmoz olayı gerçekleşir.
II. Şekeli su çözeltisinin derişimi azalır.
III. U borusunun sol kolunda su seviyesi yükselir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

10) 1 mol AI(NO3)3 tuzunun 4 kg suda çözünmesiyle hazırlanan çözelti 1 atm basınçta kaç °C’ta kaynamaya başlar? (H2O için Kk = 0,52 °C/m)CEVAP
A

11)
Şekilde verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

12)
Şekil I’de yarı geçirgen zarla ayrılmış U borusunun a ve b kollarına farklı derişimlerde tuzlu su konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra şekil II’deki görüntü oluşmaktadır.
Buna göre şekil I ile ilgili,
I. Osmoz olayı gerçekleşir.
II. b koluna konulan çözelti daha derişiktir.
III. b kolundaki osmotik basınç a kolundakinden daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E