Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Öğrenme, Bellek, Düşünme – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 1
TESTİN ADI:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Öğrenme, Bellek, Düşünme – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Öğrenme, tekrar ve yaşantı sonucu davranışlarda gözlenen oldukça kalıcı değişikliklerdir.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi devamlılık göstermesine rağmen öğrenilmiş bir davranış değildir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi doğuştan var olup potansiyel çevrenin etkisiyle biçimlenmiş bir davranıştır?CEVAP
E

3) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış örneğidir?CEVAP
D

4) Okullarda teneffüs süresi bittiğinde ders zilinin çalmasıyla öğrencilerin sınıfa yönelmesi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?CEVAP
A

5) I. Telefonlarda bulunan dokunmatik ekran tuşlarını hızlı kullanma
II. Bir filmde geçen bazı sahnelerdeki konuşmaları fark etmeden ezberleme
III. Ders anlatma şekli çok beğenilen bir öğretmen gibi konuşma
IV. Mantık dersindeki bir çözümleyici çizelgenin sonucunu aniden bulma

Verilen örnekler arasında aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi yoktur?CEVAP
B

6) Sınıfta doğru cevaplayamadığı sorudan sonra öğretmeni tarafından düşük not verilen Atlas, aynı öğretmenin derslerindeki etkinliklerde gönüllü katılımcı olmaktan ve cevabını bildiği sorularda bile söz almaktan çekinmeye başlamıştır.

Bu olayda Atlas’ın çekingenliğine neden olan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7)


Klasik koşullanmanın; koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı ve koşullu tepki kavramlarına örnek olan yukarıda numaralanmış ifadeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?CEVAP
D

8) I. Klasik koşullanmada pekiştireç, yapılan davranışa bağlı iken, edimsel koşullanmada pekiştireç tepkiden önce verilir.
II. Klasik koşullanmada davranış ödül ve cezaya; edimsel koşullanmada ise ödül ve ceza davranışa götürür.
III. Klasik koşullanmada organizma pasif, edimsel koşullanmada aktiftir.
IV. Klasik koşullanmada davranış bellidir, edimsel koşullanmada rastlantısaldır.
V. Klasik koşullanma, daha düşük düzeydeki istemsiz öğrenme biçimi iken, edimsel koşullanma daha üst düzeydeki istemli öğrenme biçimidir.

Koşullanma yoluyla öğrenme ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

9) Maça kırmızı kramponla çıkan ve beş gol atan Fikri, bundan sonraki tüm maçlara kırmızı kramponla çıkmıştır.

Fikri’nin bu davranışı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile edindiği söylenebilir?CEVAP
D

10) Bağlama kursuna giden Yasemin’e öğretmeni uzun bir bozlak şarkının notalarını verir. Yasemin şarkıyı giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölüme ayırır. Giriş bölümünü iyice öğrendikten sonra sırasıyla gelişme ve sonuç bölümlerini öğrenir. En sonunda da bu bölümleri bir bütün olarak çalar.

Yasemin’in bağlama çalmayı öğrenirken kullandığı öğrenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

11) Edimsel koşullanmada organizmanın yaklaşmak ve elde etmek istediği yiyecek gibi bir uyarıcı olabilir. Organizma kendisini, bu amaca ulaştıran davranışları yapar. Bu duruma olumlu pekiştirme denir. Ya da organizmanın uzaklaşmak veya ortadan kaldırmak istediği bir uyarıcı olabilir, elektrik şoku gibi. Organizma bu uyarıcıları ortadan kaldıran davranışları yapar. Bu duruma da olumsuz pekiştirme denir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde olumsuz pekiştirme örneklendirilmiştir?CEVAP
C

12) Araba kullanmak, yüzmek bu tür öğrenmelere örnek verilebilir. Bu davranışların öğrenilmesinin her aşamasında bilişsel süreçler aktif olarak çalışmaktadır ve hangi hareketlerin işe yaradığı zihinsel olarak fark edilir.

Bu parçada hakkında açıklama yapılan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C