Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Öğrenme, Bellek, Düşünme – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 2
TESTİN ADI:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Öğrenme, Bellek, Düşünme – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi öğrenenle ilgili bir özellik değildir?CEVAP
E

2) 13 yaşındaki Aytaç soyut problemlerin çözümünü öğrenebilirken, 7 yaşındaki kardeşi Burak öğrenememektedir.

Bu durum aşağıdaki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?CEVAP
A

3) 9. sınıfa henüz başlayan Akif, yeni öğrenci numarası edinmiş olmasına rağmen kişisel bilgilerini yazdığı form ve evraklara ortaokul öğrenci numarasını yazmaya devam etmektedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

4) Petek fizik dersinden hoşlanmamaktadır. Bir hafta sonra gireceği sınavıyla ilgili babasına “Konuyu çalışsam da anlamıyorum. Bu yüzden başarılı olacağımı hiç zannetmiyorum.” demiştir. Bir hafta süresince fizik sınavına çalışmamış ve sonuçta başarılı olamamıştır. Sınav sonucunu soran babasına zayıf not aldığını söyledikten sonra “Zaten sonucun böyle olacağını sana söylemiştim.” demiştir.

Bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?CEVAP
D

5) Aşağıdakilerden hangisinde genel uyarılmışlık hâli ile ilgili bir durum söz konusu değildir?CEVAP
C

6) Öğrenen bireye neyi doğru, neyi hatalı yaptığını; hatalarının ne olduğunu gösteren öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) Öğrenme etkin veya edilgen bir şekilde yapılabilir. Edilgen öğrenmede kişi öğrenme yaşantısının edilgen bir alıcısı konumundadır. Etkin veya aktif öğrenmede ise öğrenen kişi amaçlarını belirler, kullanacağı öğrenme stratejilerini seçer, öğrenmiş olduğunun ve anladığının farkına varır, öğrenme düzeyini artırmak için başkalarıyla iletişim kurar.

Parçadan yola çıkılarak etkili öğrenme stratejilerini bilinçli olarak kullanan bir kişi hakkında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun olur?CEVAP
B

8) Ezbercilik bir öğrenme stratejisidir. Tekrarlana tekrarlana alışkanlık haline gelir, kişi bilgileri kolayca ezberler. Önde yer alan bir bilgi malzemesi bir sonrakini hatırlatacak uyarıcı işlevi görür. Hatırlanan bu bilgi de bir sonrakinin uyarıcısı olacak şekilde uyarıcı-davranış zinciri oluşturulur. Bu tür zincirler bir şarkının ya da psikomotor bir davranışın öğrenilmesinde yararlı olabilir. Ancak ezber stratejisinde, aradaki bir halkanın kopması, bir aşamanın hatırlanamaması durumunda tüm öğrenilen malzemenin heba olması ihtimali bulunmaktadır. Ezbere dayalı öğrenmede bilgi uzun süreli belleğe aktarılmış olsa bile çok zayıf izler halinde temsil edilir, bu nedenle de çok çabuk unutulabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ezbere dayalı öğrenme stratejisine yönelik güvensizliğin bir nedeni olamaz?CEVAP
C

9) “Hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti.” diyen bir kişinin aşağıda verilen bellek türlerinden hangisini işlettiği söylenebilir?CEVAP
B

10) Uzun süreli bellek sadece doğrudan depolanmış olan bilgilerden oluşmaz; uzun süreli belleğin daha büyük bir kısmı çıkarsanan bilgidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellekte çıkarsamaya dayanan bilgiye örnektir?CEVAP
E

11) Açık bellekte yer alan bilgilerin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

12) Görsel hafızasının daha iyi olduğunu bilen Gülsün, kavram haritalarını ve görsel materyalleri kullanarak daha kolay öğrendiğini keşfetmiştir.

Bu örnek aşağıdaki öğrenme stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?CEVAP
D