Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Öğrenme, Bellek, Düşünme – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 4
TESTİN ADI:Öğrenme, Bellek, Düşünme – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Öğrenme, Bellek, Düşünme – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Zekâ, Terman’a göre, soyut düşünebilme gücüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi üst düzey bir zekâ göstergesidir?CEVAP
D

2) Birlikte yaşayan tek yumurta ikizleri arasındaki benzerlik %88 iken, ayrı yaşayan tek yumurta ikizleri arasındaki benzerliğin %72’ye düşmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?CEVAP
E

3) Doğuştan beste yapma yeteneğine sahip olmayan bir bireye şarkı besteletemezsiniz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamayı destekler niteliktedir?CEVAP
C

4) “Tek yönlü beslenme beden üzerinde nasıl olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zekâ beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır.” diyen birisi zekâ ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini dile getirirse kendisi ile çelişmiş olur?CEVAP
B

5) Zekâ araç yapabilme yeteneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu zekâ tanımına uygun bir örnek olabilir?CEVAP
C

6) Cengiz okula yeni gelen geometri öğretmeninin dersine hiç ilgi göstermemektedir. Ders esnasında hayallere dalmakta veya uyuklamaktadır. Ders öğretmeni Neşe Hanım bu durumla ilgili memnuniyetsizliğini okul rehber öğretmeniyle paylaştığında, rehber öğretmeni kendisine okulun sosyal projelerinde lider özelliklere sahip, oldukça başarılı bir Cengiz profili anlatır. Ve sosyal projelerde sergilediği yaratıcı performansı anlata anlata bitiremez.

Bu olay aşağıdaki yargılardan hangisini açıkça doğrulamaktadır?CEVAP
E

7) “İnsanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurabilmek de bir zekâ göstergesidir.” Bu açıklamada ifade edilen zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Her insan zekânın bütün boyutlarına sahip olarak dünyaya gelir. Zekânın boyutları arasında dinamik bir ilişki söz konusudur ve uyum içinde çalışır.

Buna göre çoklu zekâ kuramına dayalı eğitim uygulamalarının öğrenci açısından en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

9) Çoklu zekâ kuramı, zekâ konusuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu kurama göre birey çok yönlü gelişen bir varlıktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çoklu zekâ kuramının tanımladığı bir zekâ türü olarak görülemez?CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi zekâ türlerine ilişkin kategori ve bilişsel özellikleri içeren bir davranış değildir?CEVAP
B

11) Zekânın bir fonksiyonu olan yaratıcılık insanda açığa çıkmıştır. Yaratıcılık gizli kalmış tüm yetenekleri geliştirme, aynı zamanda yeni fikirleri biçimlendirme, icat etme ve keşfetme gücü olarak tanımlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık olarak değerlendirilemez?CEVAP
E

12) “Zekâ zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir.”

Bu tanımdan yola çıkılarak zekânın en üst işlevinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?CEVAP
C