Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 1
TESTİN ADI:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I. Boşanma olgusuna yol açan toplumsal nedenler hangileridir?
II.Davranışlarımıza etki eden zihinsel faktörler nelerdir?
III.Bireyin işle ilgili ilk deneyiminin daha sonraki mesleki başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
Verilen sorulardan hangileri psikolojinin inceleme alanına girer?CEVAP
E

2) Bir bilim olarak psikolojinin ruhu, inceleme alanının dışında tutmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Psikolojinin araştırmalarında kalıp yargı ve ön yargılardan uzak, olanı olduğu gibi anlamaya ve açıklamaya çalışma çabası bilimin aşağıdaki hangi niteliğine uygundur?CEVAP
D

4) Beşli Likert ölçeği kullanarak bireyin bir konudaki ilgi, tutum ve tavırlarının tespit edilmesi psikolojinin aşağıda verilen ölçütlerinden hangisine yöneliktir?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi davranışları incelemek için psikoloji çalışmalarında başvurulan bilimsel veri kaynaklarından birisi olamaz?CEVAP
B

6) Son yıllarda obezite toplumsal bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bazı çalışmalar obezitenin kaygı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak bu bir deneysel çalışma olamaz, çünkü insanları obezleştirecek bir uygulama deneyle de olsa etik açıdan mümkün değildir. Bunun yerine katılımcıların ağırlığı ve bir ölçekle kaygı düzeylerinin ölçümü yapıldıktan sonra ilişkisel yöntemle istatistiksel teknik kullanarak iki değişken arasındaki ilişki miktarı ve bunun yönü hesaplanabilir. Obezite ile kaygı arasında örneğin; “+0.60 yönünde ve düzeyinde bir ilişki vardır.” gibi bir sonuç ortaya konulabilir.
Bu araştırmanın sonuçları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin avantajlarından biridir?CEVAP
C

8) Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan testlerin sonuçlarından, sosyal çevresinden edinilen bilgilerden, mesleki durumu ile eğitim durumu hakkındaki verilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangidir?CEVAP
D

9) Psikolojinin insan ve hayvanların gözlenebilen davranışlarının incelenmesi ile sınırlandırılmasını, davranışın uyarıcı-tepki ilişkisinden ibaret olduğunu ve uyarıcının alınmasından tepkinin ortaya çıkmasına kadar gerçekleşen zihinsel süreçlerin dikkate alınmaması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10) Psikoloji yürüme, konuşma, hareket etme gibi davranışların yanı sıra düşünme, hatırlama, hissetme gibi davranışları da inceler.
Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Rönesansla birlikte felsefi psikolojinin konusu “zihin” oldu. İnsan zihni J. Locke (1632-1704) ve D. Hume (1711- 1776) gibi empirist düşünürler tarafından ele alındı. Bilginin kaynağının duyum olduğunu ileri süren empirizme göre zihin doğuştan boş bir levha gibidir, deneyimlerle dolar. Karmaşık fikirler ve yüksek zihinsel işlevler, basit fikirler arasında kurulan çağrışımlardan meydana gelir.
Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

12) Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışa etkilerini psikolojinin incelemesi gerektiğini ileri sürerek çağdaş psikolojiye katkı yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C