Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 2
TESTİN ADI:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi etik ilke ve standartlara yönelik olan farkındalığa aykırı bir durumdur?CEVAP
E

2) Psikoloğların karşılaştıkları ahlaki ikilemleri çözebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yol gösterici bir rol oynar?CEVAP
A

3) Psikoloji biliminin temel bilim çalışmaları sonucu elde edilmiş olan bilgilerini; bilişsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların teşhis ve tedavisi amacıyla kullandığı alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Ticari işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikoloji bölümü mezunlarının istihdam edilmesi psikolojinin aşağıdaki uygulama alanlarından hangisinin kapsamına girer?CEVAP
B

5) “Bizim alanımızda çalışan klinik psikologlar; anormal insan davranışları, zihin hastalıklarının ya da psikolojik problemlerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmesi, hastalık ve tedavi sonrası dönemde terapi ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi, zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler; ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçların uygulanması ve yorumlanması, toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetler konusunda uzmandır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi klinik psikologun görevlerinden biri değildir?CEVAP
C

6) Sosyal psikolojiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

7) Psikoloğun, bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaması gerekir. Bu nedenle de insanlardan zorla bilgi alamaz ya da insanları zorlayamaz. Araştırma yaparken amacını önceden açıklayarak katılımcıların gönüllü katılımlarını sağlar. Araştırmacı, araştırmasının katılımcı için taşıdığı risk miktarı ve araştırma koşullarının daha önce denenmiş olma durumunu dikkate alır. Araştırma bulgularının başkaları tarafından kötüye kullanılmasını önlemeye çalışır.
Yukarıdaki açıklamalara uymayan bir psikolog öncelikle aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiş olur?CEVAP
D

8) Bir ortaöğretim kurumunda öğrenci olan Ceyda psikoloji dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Ceyda sunumunda; “Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma gibi konular üzerinde yapılan araştırmalar kötü amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir.” sözlerini ifade etmiştir.
Buna göre Ceyda’nın psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir?CEVAP
E

9) Bir üniversitenin psikoloji bölümü öğretim üyesi Şevket Bey 4-7 yaş döneminde bulunan çocukların ahlaki değer yargılarını nasıl kazandıklarını ve hangi faktörlerin etkisi altında ne gibi değişikliklere uğradıklarını araştırmaktadır.
Şevket Bey’in yaptığı bu araştırmada psikolojinin en çok ilişkili olduğu alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) Özgüveni düşük olan Semih’in özgüvenini yükseltmek isteyen rehber öğretmenin yapacağı psikolojik danışma çalışmaları aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilmelidir?CEVAP
B

11) Tutum ve ön yargılar gibi konularda birey ve grup davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

12) Aşağıdaki psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimi ile ilişkisi en fazladır?CEVAP
D