Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 3
TESTİN ADI:Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikoloji Bilimini Tanıyalım – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilen konu alanı ile iş alanı eşleştirmesinden hangisi gelişim psikoloğunun özellikle uzmanlaştığı alanlardır?CEVAP
A

2) Bu alanda öncelikle klinik psikologlar çalışır. Son yıllarda araştırma konusundaki bilgileri nedeniyle deneysel psikologların da işe alınmasına başlanmıştır. Nöropsikoloji alanında yetişmiş psikoloğlara da bu alanda büyük talep vardır.
Parçada ifade edilen iş kurumu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) “Benim alanımda çalışan psikologlar savaş psikolojisi alanında bilgi sahibidirler. Bu konularda ders verirler. Alanda liderleri ve diğer personeli, ikna, emniyet, kaza önleme ve sağlık konularında eğitirler, koruyucu eğitim programları düzenlerler.”
Bu konuşmayı yapan psikoloğun çalıştığı kurum/kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi adli psikoloğun rollerinden biridir?CEVAP
E

5) İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, iş yerinde verimli çalışma yapılabilmesi için çalışanların moral gücü ve ücretlerinin yükseltilmesi gibi konular psikolojinin aşağıda verilen hangi iş alanındaki uygulamalarına örnek olabilir?CEVAP
C

6) Psikolojinin alt dalları ile doğrudan ilgilendikleri konu ve iş alanları dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7) Bir bilim dalı olarak psikolojinin sosyalleşme, sosyal olgu, gruplar, tutumlar, liderlik, kamuoyu araştırmaları vb. konularda yakın ilişkide olduğu; zaman zaman ortak çalışma yürüttüğü bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan incelemeler sayesinde hem hayvan davranışları çözümlenmekte hem de insan davranışları hakkında yordama imkanı oluşmaktadır.
Psikolojinin hayvan davranışlarını da incelemesi bakımından aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle yakın ilişkide olması beklenir?CEVAP
D

9) Sosyal psikoloji, grubun bireye, bireyin gruba etkilerini, bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal ilişkilerini inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal psikolojinin ilgi alanına girmez?CEVAP
C

10) Canlıları çok yönlü olarak ele alan psikolojide verilerin nitel ve nicel kaydı yapılırken, analizleri çıkarılırken çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.
Ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılması psikolojinin aşağıdaki bilim dallarından öncelikle hangisiyle ilişkili olduğunu gösterir?CEVAP
;B

11) Psikoloji de diğer bilimler gibi ideal olanın arayışı içerisindeki düşünürlerin merakından doğmuş ve 19. yüzyıldan itibaren bilimsel yöntemleri benimseyip kendine has teknikler geliştirerek bir bilim haline gelmiştir.
Psikolojinin bağımsız bir bilim haline gelmeden önce içinde yer aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

12) İnsanın ruhsal yapısı üzerinde kalıtsal etkenlerin de önemli ölçüde rolü vardır.
Bu açıklama psikolojinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkisinin temelini oluşturur?CEVAP
B