Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikolojinin Temel Süreçleri – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikolojinin Temel Süreçleri – 1
TESTİN ADI:Psikolojinin Temel Süreçleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikolojinin Temel Süreçleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlanırken; bu tanımda davranışlarının karmaşıklığı vurgulanmak istenmektedir. Genel anlamda bir davranışı etkileyen pek çok süreçten hangisinin dominant nitelikte olduğunu kestirmek zordur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin nedeni diğerlerine göre daha karmaşıktır?CEVAP
B

2) Davranış organizmanın, iç ve dış etkilere karşı gösterdiği tepkidir. Davranışı hareketten ayıran temel faktör, belli bir etkiye karşı “bilinçli tepki” olma özelliğidir. Bilinçli davranış esas itibariyle iradeli, bir nedene dayalı ve bir amaca dönüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranıştan çok, harekete örnek olarak gösterilir?CEVAP
E

3) “Beyinde bulunan limbik sistem; duygusal davranışlarımızın, dikkatin, öğrenme ve belleğin denetlendiği karmaşık bir bölümdür. Bu karmaşık yapının, hayatımızdaki pek çok fonksiyonunun biz fark etmeden gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Limbik sistemde, pek çok faaliyet gerçekleşirken; gülümsüyor veya kızıyor oluşumuz gibi…”
Bu görüşe sahip bir psikoloğun aşağıdaki yargılardan hangisini savunması beklenir?CEVAP
e

4) Genetik kopyalama yoluyla, bir insanın fiziksel yönden bir benzeri üretilebilir. Ancak birbirinin kopyası olan bireylerin aynı kişiliğe ve tutumlara sahip olduğu düşünülemez. Farklı ortamlarda büyüyen her iki cinsten tek yumurta ikizleri üzerine yapılan çalışmalar, ikiz bireyler arasında kişilik, tutum, ilgi ve eğilimler bakımından önemli farklar olduğunu göstermiştir.
Bu parçada insan davranışları üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu vurgulanmaktadır?CEVAP
A

5)İlkokul 3’te aynı sınıfta okuyan, tek yumurta ikizlerinden her ikisinin de ders başarısının bu sınıf düzeyine kadar aynı olduğu görülmüştür. Ancak 3. sınıfın II. döneminde ikizlerden birinin ders başarısında düşüş gözlenmiştir.
Bu durumu araştıran bir gelişim psikoloğu için, aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre farklı bir nedene dayandığı söylenebilir?CEVAP
B

6) Beyin hasarları oluşan bölgelere göre, organizmanın davranışlarında fiziksel ve zihinsel değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Frontal (ön) ve temporal (yan) loblar, özellikle konuşma ve dil becerileri üzerinde etkilidir. Beynin bu bölümleri üzerinde travma oluştuğunda; iletişim güçlüğü, ses bozuklukları, yutma güçlüğü, yürüme, denge, koordinasyon, koku alma, bellek ve bilişsel becerilerde yetersizlik görülmektedir.
Parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

7) Duyduğumuz bir ses, gördüğümüz bir ışık, aldığımız bir tat aslında bizi davranışa iten temel birer uyarıcıdır. İçsel ve dışsal uyarıcılar, davranışın ortaya çıkmasının biricik sağlayıcılarıdır.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi, diğerlerinden farklı bir uyarıcıdan kaynaklanmaktadır?CEVAP
C

8) Maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada yeni doğan maymunları önce annelerinden, sonra diğer maymunlardan ayırmışlar; verecekleri tepkileri ölçmek üzere maymunlara fotoğraflar göstermişler. Yeni doğan maymunlar, ilk zamanlarda sadece maymun fotoğrafına ilgi göstermiştir. Maymunların 3 yaşına geldiklerinde, maymun resimlerine karşı farklı tepkiler gösterdikleri görülmüştür.
Parçadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) Gelişimi tek boyutlu bir süreç olarak düşünmemek gerekir. Tek tip ve indirgeyici bakış açısı bizi daima yanıltır. İnsan biyo-psiko-sosyal varlık olarak tanımlanırken, gelişimin bütünsel bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişimine katkı sağlayacak bir durum değildir?CEVAP
D

10) “Yaş otuz beş yolun yarısı eder.” diyordu Cahit Sıtkı Tarancı… Şiiri ne zaman okusam: “Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?” dizeleri beni etkiler. Bu dizelerle çocukluğum ve gençlik yıllarım aklıma gelir. Fakat dün güzeldi ama artık dünde kaldı, bu güne şükür demek ve yarına da bakmak gerekir.”
Yazarın düşüncelerini gelişim psikolojisi bağlamında değerlendirdiğimizde parçayı en çok destekleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Piaget bilişsel gelişim kuramında; zekâyı, çevreye uyum yeteneği veya bir soruna çözüm üretmek olarak tanımlamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Piaget’in zihinsel gelişim ilkeleri ile ilgili doğru bir ifadedir?CEVAP
C

12) Bireyin yaşamının tamamı düşünüldüğünde fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B