Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikolojinin Temel Süreçleri – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikolojinin Temel Süreçleri – 4
TESTİN ADI:Psikolojinin Temel Süreçleri – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikolojinin Temel Süreçleri – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Duyumdan farklı olarak algı psikolojik yapı, toplumsal koşullar, bireyin ihtiyaç ve beklentileri gibi pek çok unsurdan etkilenebilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıya bir örnek olamaz?CEVAP
A

2) Yüz metre ilerideki bir ormanı görür görmez algımız hemen devreye girer. Bu süreçte öndeki ağaçları daha ayrıntılı algılayabilir, yapraklarından ne ağacı olduğunu çıkarabiliriz. Fakat ormandan uzaklaştıkça ayrıntılar kaybolmaktadır. Önde yer alanları; dalı, yaprağı, gövdeleriyle bir ağaç, uzaklaştıkça ağaçları ise orman diye nitelendiririz.

Gestaltçı yaklaşıma göre bu durum aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade edilir?CEVAP
B

3) Algılama sürecimizi içsel ve dışsal unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen faktörler bakımından değerlendirildiğinde diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel illüzyona verilen bir örnek olamaz?CEVAP
A

5) Bir lokantada yemek listesini inceleyen iki kişiden aç olanı daha çok yemeklere; susuz olanı ise daha çok içeceklere yönelecektir.

Bu açıklamada algıyı etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi üzerinde durulmaktadır?CEVAP
D

6) Dikkati etkileyen faktörler bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?CEVAP
E

7) Dikkat, iç ve dış faktörler tarafından belirlenmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikkati etkileyen faktörler bakımından diğerlerinden farklı bir niteliktedir?CEVAP
E

8) Duyum, uyarıcının duyu organları aracılığı ile duyumsanmasıdır. Algı ise alıcı hücrelerin, dış çevredeki fiziksel enerjiyi, zihinde sinirsel enerjiye dönüştürmesiyle gerçekleşir. Zihin içinde bulunduğu durumda, beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyumları, toplumsal ve kültürel etkenleri de hesaba katabilir.

Aşağıdakilerden hangisi duyum ile algı arasındaki bu farklılığı ifade eder?CEVAP
E

9) Güdü sosyal ve fizyolojik kökenden kaynaklanmakla birlikte, organizmayı harekete geçirerek bir amaca ulaşması için ona bir takım davranışlar yaptıran güçtür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç ve sonuç itibariyle diğerlerinden farklıdır?CEVAP
C

10) Fizyolojik güdülere birincil, sosyal güdülere ise ikincil güdüler adı verilir. Birincil güdüler hayati olmalarına karşın, her zaman birincil önceliğe sahip olmayabilir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal güdülerin daha öncelikli olduğu bir duruma örnek gösterilebilir?CEVAP
C

11) Kitapçılara gittiğimde, kitapseverlerle aynı havayı teneffüs etmekten keyif alıyorum. Farklı türden yazılı eserler ayrı bölümlerde tasniflenmiş ve her bölüme ilgi duyan pek çok insan görebilirsiniz. Hatta bir süre sonra, kim hangi bölüme gidecek tahmin etmeye başlarsınız.

Buna göre amaçlı davranış hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?CEVAP
A

12) Ders başarısı düşük bir öğrencinin ailesi, bunun nedenini çocuğunun arkadaş çevresine bağlamaktadır. Çocuklarıyla konuşup, okulunu değiştirerek başarı düzeyini arttırmışlardır. Ancak çevresel koşulların değişmesi başarı için tek koşul mudur? Eğer çocuk buna inanmasaydı başarılı olabilir miydi? Başarının sırrı, anne babanın çocukla empati kurması ve onun buna inanmasıdır.

Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D