Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Psikolojinin Temel Süreçleri – 5 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Psikolojinin Temel Süreçleri – 5
TESTİN ADI:Psikolojinin Temel Süreçleri – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Psikolojinin Temel Süreçleri – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Haz, bir güdünün insana doyum sağlamasıyla veya insanın belli bir hedefe erişmesiyle ortaya çıkan mutluluk hissidir. Bize haz veren nesne ve durumlar, kişiden kişiye ve zamanla değişebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?CEVAP
E

2) İnsanların yaşadıkları olaylara göre değişen haz, korku, kaygı, öfke gibi duyguları bulunmaktadır. Bu duygular her şeyden önce farkında olunan ve hissedilen bireysel yaşantılardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz nitelikte olabilir. Duyguların davranışlarımıza yön verdiği zamanlarda, insan akıl ve mantık yetilerini ikinci plana itebilmektedir.

Parçadan yola çıkarak duygularla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

3) Bilinç, insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. Normal bilinç durumu, bireyin kendi duyumlarının, düşüncelerinin ve kendi aldığı kararlarının farkında olmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal bilinç duruma örnektir?CEVAP
D

4) Dikkat çeşitlerinden birisi olan aktif dikkat durumunda birey, dikkatini dağıtan çevresel uyaranlara rağmen belli bir uyarıcıya odaklanabilir. Bu konuda sorun yaşayan bireylerin dikkat düzeyleri, hedef uyarıcı dışındaki uyaranlar tarafından olumsuz etkilenmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif dikkate ilişkin bir örnek olamaz?CEVAP
C

5) Dikkat arttıkça öğrenme hem daha kolay gerçekleşmekte hem de bilginin kalıcılığı artmaktadır. Eğitim sürecinde dikkat geliştirme adına çeşitli oyunlar üretilmiştir. Örneğin 3 yaşındaki çocuklara bir resim gösterilerek gözleri kapalı bir şekilde o resmi anlatması istenebilirken; 5 yaşındaki çocuklara ise bir geometrik şekil gösterilerek, gözü kapalı olarak parmağıyla havaya o şekli çizmesi istenebilir.

Bu egzersizlerin yaş gruplarına göre farklı seçilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Pasif dikkat sürecindeki birey, kendisine yönelen uyarana yönelik ekstra bir çaba göstermez. Çok parlak bir ışık, ani bir gürültü durumunda kişi istemsiz olarak uyarana dikkat eder. Diğer dikkat türü olan aktif dikkatte ise kişi istemli bir şekilde uyarana odaklanmakta, psikolojik ve fiziksel ekstra bir çaba harcamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir dikkat türüne örnektir?CEVAP
B

7) Derste öğrencinin başını sıraya yaslayıp, dışarıya dalgın dalgın baktığını gören öğretmen, ses tonunu yükselterek öğrenciyi uyarmıştır. Beklediği tepkiyi alamayınca, öğrenciye yüksek sesle “kalk ayağa bakalım” deyip, bilemeyeceğinden emin bir tarzda; en son anlattığı konuyla ilgili bir soru sormuştur. Fakat öğrenci sanki en başından beri konuyu dinlemiş gibi duraksamaksızın cevap vermiştir.

Buna göre öğrencinin o anki durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
A

8) • Sözle, bakışla veya yardımcı nesneler kullanılarak telkin yoluyla kişinin dış uyaranların farkına varmaksızın farklı bir bilinç hâline erişmesi durumu
• Kişinin bilinçaltındaki doyum bulamamış düşüncelerinin, korkularının ya da isteklerinin uyku sırasında bilinç alanına çıkması durumu
• Kişinin derin düşünmesini sağlayan, iç huzuru, dingin bilinç hâllerini elde etmesi ve öz varlığına ulaşması için kullanılan bir bilinç odaklama hâli

Verilen bilinç durumlarıyla ilgili kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde sıralanmıştır?CEVAP
C

9) Psikoloji bireyin davranışını, sosyal psikoloji toplum içindeki bireyin davranışını incelemektedir. Sosyoloji ise sosyal psikolojiden farklı olarak toplumsal yapı ve kültür gibi konuları ele alırken birey odaklı değil de toplum odaklı çalışmaktadır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi daha çok sosyal psikolojinin ilgi alanına girmektedir?CEVAP
E

10) Aşağıdaki sorulardan hangisi sosyal psikolojinin inceleme alanına girer?CEVAP
A

11) Birisi çürük bir tahtaya basıp düşünce; “Önüne baksaydı da basmasaydı.” diyen birinin, bu durum kendi başına geldiğinde “Bu tahtanın burada ne işi var.” şeklinde tepki verdiği görülmektedir.

Bu örnekteki tepki değişimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
D

12) Beğenmediği bir filmi arkadaşlarının övdüğünü duyan Esra, arkadaşları onun fikrini sorduğunda kabul görmek ve dışlanmamak için filmi beğendiğini söylemiştir.

Esra’nın bu davranışı sosyal psikolojinin aşağıdaki hangi kavramına örnektir?CEVAP
B