Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Ruh Sağlığının Temelleri – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Ruh Sağlığının Temelleri – 1
TESTİN ADI:Ruh Sağlığının Temelleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ruh Sağlığının Temelleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kişilik psikolojik, sosyolojik, fizyolojik pek çok unsur tarafından şekillenen, oldukça karmaşık ve uzun bir sürecin yansımasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan faktörler arasında diğerlerinden farklı bir niteliğe sahiptir?CEVAP
D

2) Tembel olduğunu düşündüğümüz bir öğrenci ilgisini çeken bir konuda ve birlikte çalışmaktan zevk aldığı arkadaşıyla beraber bizi hayrete düşürecek bir performans sergileyebilir.

Buna göre kişilik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

3) Bir araştırmada kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet algıları incelenmiştir. Bu kapsamda, aynı mahallede yaşayan, 15 – 64 yaş aralığında 100 kadın ve erkek seçilmiş, kendilerini ifade eden çok sayıda özellik verilmiş; eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve inançlar bakımından kendilerini konumlandırmaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda bireylerin cinsiyet farklılığına dayalı kimlik algıları ortaya çıkmıştır.

Buna göre deneyin temel problem cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

4) Kişilik; iç ve dış etkiler sonucu oluşan, kişinin diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılanmış bütünlüğünü ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan öğelerin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D

5) Kişilik ile ilgili söylenmiş olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

6) Erik Erikson’un psiko-sosyal kişilik kuramına göre ergenlik sonrası dönem, “Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık” dönemidir. Bu dönemde kimliği şekillenen genç için hayatı birlikte sürdüreceği hayat arkadaşının seçimi âdeta dönemin temel problemidir. Bu süreçte birey kişiliğinin zayıf yönlerini ve sınırlarını daha iyi öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca kaliteli dostluklar kurmak bu dönemde çok önemlidir. Başka bireylerle yakınlık kuran kişi kendi benlik bütünlüğünü koruyarak bir başkasının kimliği içinde kendini bulur.

Bu dönemde olan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

7) Alfred Adler, Freud’un, kişiliğin bencillik ve haz ilkesine dayandığı, insanın davranışlarının doğuştan var olan dürtülerle gerçekleştiği düşüncesine karşı çıkmaktadır. Adler’e göre birey toplum varlığıdır. Toplumsal ilginin, bireylerde doğuştan olduğunu, bencilliğin yerini toplumsal beklenti ve isteklere doğal olarak bıraktığını düşünmektedir. Her insan, kendi kişiliğinin yaratıcısıdır. İnsan yaratıcı benliği ile kişiliğini toplum içinde kendisi inşa etmektedir.

Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisi Adler’e ait olamaz?CEVAP
E

8) Freud kişiliği üç bölüme ayırmıştır. Bu bölümlerden birisi arzu, istek ve dürtülerin egemen olduğu davranışı tetikleyen kısmıdır. Freud’un kişilik kuramına göre insan doğası gereği bencildir ve davranışı belirleyen temel ölçüt haz ilkesidir. Fakat davranışı tetikleyen bu dürtü ve arzular, toplumsal değer yargıları tarafından kontrol edilmektedir.

Freud kişiliğin bu bölümünü aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirir?CEVAP
B

9) Her birey aslına bakılırsa ayrı bir dünyadır. Çünkü aynı anne babadan dünyaya gelen, aynı sosyal çevrede büyüyen kişiler bile farklı özelliklere sahiptir. Farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimizdir. Her birimiz aynı olsaydık, hayata aynı açıdan bakıp aynı şeylerden keyif alıp, aynı şeylere üzülseydik hayatın tadı olmazdı. Psikoloji bu farklılıkları ortaya koyan bazı bilimsel kriterler geliştirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojide bireysel farklılık ölçütü olarak kullanılamaz?CEVAP
A

10) “Güzellik algımız hakkında ne yazık ki vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Gençlerimiz sıfır beden olmak için abartılı diyetlere veya cerrahi operasyonlara kalkışıyor. İnsana değer vermek için temel ölçütümüz bunlar olmamalı. İlgilerimiz, zevklerimiz, mizacımız ve fiziksel özelliklerimizle gökkuşağının bir rengini tamamlamak için farklı yaratılmış olamaz mıyız? Neden popüler kültürün dayatmasıyla, tek tipleşmek için yarışıyoruz anlamadım gitti.” diyen bir yazarın temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

11) İnsanlar aynı yöne baksa bile aynı yönden bakamazlar. Farklı olmak doğal bir süreçken, tek doğruyu savunmak ve bunu diğerine dayatmak insanın doğasına aykırıdır.

Bu düşünceye sahip olan kişinin aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip olması beklenmez?CEVAP
A

12) Kişilik testlerinden sadece birisi olan Rorschach Testi’nde üzerinde resim olan kartlar bireye gösterilir ve yorumlaması istenir. Bu testlerle yaşamın çeşitli döneminde yaşanan krizlerin gidişatı görülerek, tedavi sürecinin düzenlenmesi amaçlanır. Bu nedenle kişilik testlerinin, toplumsal yaşamın düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Buna göre kişilik testlerinin toplumsal yaşamdaki işlevi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B