Kazanım Testleri

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi – Ruh Sağlığının Temelleri – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Psikoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Psikoloji
TESTİN KONUSU:Ruh Sağlığının Temelleri – 4
TESTİN ADI:Ruh Sağlığının Temelleri – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ruh Sağlığının Temelleri – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Obsesyon düşüncede ortaya çıkan, kişinin istek ve iradesi dışında sık sık yinelenen, tedirginlik yaratan ve kaygı düzeyini yükselten düşüncelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi obsesyona örnek olabilir?CEVAP
E

2) Psikoterapinin farklı türlerinden biri olan davranış terapisi, kişideki olumsuz davranışları yok etme temeline dayanır. Örneğin kişi mikroptan korkuyor ve sürekli elini yıkıyorsa davranış terapisiyle kişinin bu davranışı yapma sıklığı zaltılabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi davranış terapisinin amacıdır?CEVAP
E

3) İnsan, bu duygu durumunda karamsar, isteksiz, üzgün, umutsuz ve mutsuzdur. Hayata karşı motivasyonu düşüktür, hiçbir şeyden zevk almaz, kendisini değersiz ve yetersiz görür.

Bu açıklamada özellikleri verilen davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) “Fiziksel bir temeli olmadığı halde kaygı ve korku gibi nedenlerle baş, sırt ya da eklem ağrıları çeken insanlara rastladığımız zamanlar fazlası ile oluyor. Hatta bazı danışanlarımızda kol ve bacaklarında kısmı felç ya da kısmı körlük gibi ciddi boyutlarda durumlarla da karşı karşıya gelebiliyoruz.”

Danışmanın açıklamasında ifade ettiği normal dışı davranış aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?CEVAP
C

5) Bu tür bir bozukluk durumunda kişinin duygu durumu, maniden(taşkınlık) depresyona(çökkünlük) aşırı “iki uç” arasında değişir. Manik durumda kişi aşırı mutlu, konuşkan, umursamaz, enerjik ve hareketlidir. Sonrasında ise kişi birdenbire çöküntü, üzüntü ve umutsuzluk dönemi olan depresif döneme geçer.

Bu parçada ifade edilen bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Şevket Bey anne- babasının ve yakın çevresinin destek ve öğütlerini almadan hiçbir kararı verememekte ve iş yapamamaktadır. Hatta öyle zamanlar olur ki bu yakınlarının destek ve onayını yitirme korkusuyla kendi isteklerini dile getirmekte güçlük çekmekte ve kolay kolay onlara hayır diyememektedir.

Buna göre Şevket Bey’in durumu aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisi ile tanımlanabilir?CEVAP
B

7) “Tam ve geçerli bir kanıt bulunmaksızın kişinin aldatıldığını, takip edildiğini, kullanıldığını, kendine zarar verileceğini düşünmesi ve bu durumdan aşırı derecede kuşkulanması” durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımanabilir?CEVAP
C

8) Depresyon ilgi ve istek kaybı başta olmak üzere bir dizi ruhsal ve bedensel belirtinin eşlik ettiği ruhsal bir bozukluktur.
Buna göre depresyon durumunu yaşayan bir bireyde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?CEVAP
E

9) Psikolojik rahatsızlıkların biyolojik nedenlerden kaynaklandığını ve rahatsızlıkların tedavisinde psikoaktif ilaçların kullanılması gerektiğini savunan yaklaşımdır.

Bu açıklama aşağıdaki psikolojik destek yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?CEVAP
D

10) İç görü tedavisi olarak da bilinen yaklaşıma göre travma yaşayan bireyin çocukluğunda yaşamış olduğu id, ego ve süper ego çatışmaları sonucu bastırılan dürtüler ve duygular açığa çıkarılır. Yaşanan travmanın geçmişin derinliklerinden sökülerek hastanın bilincinde kabul edilmesi ve onun tarafından fark edilmesi sağlanır.

Bu parçada ifade edilen psikolojik destek yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) I. Bireyin kendi yeteneklerinin farkına varması sağlanarak sorunların giderilmesi hedeflenir.
II. Bireyin kendisini ya da çevresini rahatsız eden hatalı düşünce ve duyguları üzerine yoğunlaşarak bilgi işleme basamaklarındaki bozukluklar giderilir.

Verilenler sırası ile aşağıdaki psikolojik destek yaklaşımlarından hangisine karşılık gelir?CEVAP
C

12) • Başkasının doğrusunu kabul etmeyi güçsüzlük sayarlar.
• Kendisini diğer insanlardan daha üstün algılarlar.
• Aşırı bencil ve benmerkezcidirler.

Verilenler aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisi ile ilgilidir?CEVAP
A