Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Birey ve Toplum – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Birey ve Toplum
TESTİN ADI:Birey ve Toplum – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Birey ve Toplum – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Körle yatan şaşı kalkar.” ya da “üzüm üzüme baka baka kararır.” gibi atasözleri ile anlatılmak istenen etkileşim, sosyalleşme açısından aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2) Toplumsal değerler üzerinden her dönemin, her kuşağın ve hatta her mesleğin kendine özgü davranış biçimi ve dili oluşur. Bireylerin topluma katılımı, sözü edilen davranışları kazanma süreci ile gerçekleşir. Bu süreçte bir çatışma, uyumsuzluk görüldüğünde kişisel tercihlerin toplumsal olanla değişime zorlandığını görmek mümkündür.

Parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

3) Sosyal ilişkiler tarafların ne yapması gerektiğini ve ilişkilerin niteliğini belirler. Örneğin hasta-doktor ilişkisinde tarafların statüsünü kurulan ilişkinin belirlemesi gibi. Oysa ki, farklı bir ilişki türünde bu iki insanın statüleri değişecektir.

Verilen açıklamada anlatılmak istenen, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?CEVAP
B

4) Toplumsal çevre edinmede sorun yaşamayan insanlar, yaşadığı toplumun neyi gerektirdiği ile kendisinin yaşama değerlerini birçok alanda buluşturmayı başarmıştır.

Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Kavramlar, varlık türlerini birbirlerinden ayırmakla kalmaz; aynı zamanda özellikleri doğrultusunda işlevsellik de ifade ederler. Bütün bilimlerde olduğu gibi, sosyolojide de kavram kullanımı aynı doğrultuda gerçekleşir. Örneğin ‘’anne’’ kavramı bir insanı diğer insan ilişkilerinden ayrı bir işlevsel konuma yerleştirir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir işlevsel konumdan söz edilmemektedir?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?CEVAP
C

7)
I.Resmi ve resmi olmayan kurallardan oluşur.
II. Kaynağını toplumsal değerler oluşturur.
III.Toplumsal düzeni sağlar.
IV.Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir.
V.Ahlaki alanın dışında oluşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri toplumsal normun özelliklerinden değildir?CEVAP
C

8) Toplumsal normlar sadece yazılı olanlar değildir. Yazılı olanlara da kaynaklık eden, yazılı olmayan değerler ve normlar vardır; gelenekler, görenekler, örf ve adetler bunlar arasında sayılır. Zira tarihin hiçbir döneminde toplumların kendi tecrübelerinden bağımsız düzen oluşturduğu görülmemiştir.

Paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

9) Toplumsal düzene ilişkin norm uygulamaları, resmi kontrollerle sağlandığı gibi, resmi olmayan sosyal ilişkilerdeki tavır alış ve dayatmalarla da kontrol sağlanabilir.

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi resmi toplumsal kontrol örneğidir?CEVAP
C

10)
I.Anne olmak
II. Öğretmen olmak
III.Kadın olmak
IV.Muhtar olmak

Yukarıda verilenlerden hangileri “kazanılmış statüler”e örnektir?CEVAP
E

11)
I.Öğretmenlik mesleği
II.Öğretmenlik davranışları
III.Görevinde başarılı olan öğretmen

Verilenler sırası ile aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirmektedir?CEVAP
C

12)
-Toplumsal statülerin saygınlığının bireyin yakınlarına da geçmesi
-Toplumda statüleri gereği bireylere gösterilen saygı, sevgi, itibar
-Bireyin çabaları sonucunda elde edilen statüler
-Bireyin çabası olmadan kendi dışındaki etkenler tarafından elde edilen statüler

Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?CEVAP
C